Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. August 2021
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2021/46
0,00 € Viktor Konečný Úrad pre reguláciu hazardných hier
12. August 2021
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2021/48
0,00 € Ing. Martin Labanc Úrad pre reguláciu hazardných hier
12. August 2021
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2021/49
0,00 € Martin Labanc Úrad pre reguláciu hazardných hier
12. August 2021
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2021/47
0,00 € Jaroslav Fialík Úrad pre reguláciu hazardných hier
4. August 2021
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
2021/45
0,00 € Finančné riaditeľstvo SR Úrad pre reguláciu hazardných hier
2. August 2021
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2021/43
0,00 € Miroslav Javorka Úrad pre reguláciu hazardných hier
2. August 2021
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2021/44
0,00 € Miroslav Javorka Úrad pre reguláciu hazardných hier
30. Júl 2021
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2021/41
0,00 € Ľubomír Dančo Úrad pre reguláciu hazardných hier
30. Júl 2021
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2021/37
0,00 € Mgr. Zuzana Dudášová Úrad pre reguláciu hazardných hier
30. Júl 2021
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2021/40
0,00 € Mgr. Radoslav Hecl Úrad pre reguláciu hazardných hier
30. Júl 2021
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2021/38
0,00 € Mgr. Zuzana Dudášová Úrad pre reguláciu hazardných hier
30. Júl 2021
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2021/39
0,00 € Mgr. Radoslav Hecl Úrad pre reguláciu hazardných hier
30. Júl 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme
2021/42
51 152,42 € Finančné riaditeľstvo SR Úrad pre reguláciu hazardných hier
28. Júl 2021
Dohoda o integračnom zámere o prepojení Informačného systému Centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy (CSRÚ) a Informačného systému Registra vylúčených osôb
2021/35
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Úrad pre reguláciu hazardných hier
28. Júl 2021
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na obstaranie pohonných hmôt a palivových kariet
2021/36
0,00 € Up Déjeuner, s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
21. Júl 2021
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla na služobné účely a súkromné účely
2021/34
0,00 € Mgr. Ľuboslava Fekiačová Úrad pre reguláciu hazardných hier
19. Júl 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007
2021/26
883 264,15 € Asseco Central Europe, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
19. Júl 2021
Kúpna zmluva
Z202114812_Z
40 182,00 € FINAL - CD spol. s r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
2. Júl 2021
Rámcová zmluva o spolupráci - MT Profesional Plus Classic
2021/33
51 910,37 € Slovak Telekom, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
30. Jún 2021
Dohoda o ukončení platnosti Dohody o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty č. 2019/111 zo dňa 01.07.2019
2021/32
0,00 € Ing. Jana Skačányiová Úrad pre reguláciu hazardných hier