Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Jún 2021
Dodatok č. 3 k Dohode o prechode práv a povinností a o prechode správy majetku štátu
2021/28
0,00 € Ministerstvo financií SR Úrad pre reguláciu hazardných hier
28. Jún 2021
Rámcová dohoda o poskytovaní dôveryhodných služieb
2021/31
5 388,00 € Disig, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
22. Jún 2021
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
2021/29
0,00 € Disig, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
15. Jún 2021
Zmluva o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 (rekonštruované znenie - vo vzťahu k predmetu plnenia: modul hazardných hier)
2021/30
0,00 € Asseco Central Europe, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
9. Jún 2021
Dohoda o poskytovaní údajov pre účely Registra vylúčených osôb
2020/41
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad pre reguláciu hazardných hier
8. Jún 2021
Rámcová dohoda
Z202110959_Z
109 057,23 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
30. Apríl 2021
Rámcová dohoda na obstaranie pohonných hmôt a palivových kariet
2021/27
47 979,58 € Up Slovensko, s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
26. Apríl 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme parkovacích miest zo dňa 28.11.2019
2021/25
0,00 € IH Real Estate s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
26. Apríl 2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke hnuteľných vecí
2021/24
0,00 € Finančné riaditeľstvo SR Úrad pre reguláciu hazardných hier
22. Apríl 2021
Rámcová dohoda
Z20216980_Z
23 689,00 € JURIGA spol. s r. o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
16. Apríl 2021
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2021/21
0,00 € Dančo Ľubomír Úrad pre reguláciu hazardných hier
16. Apríl 2021
Dohoda o ukončení platnosti Dohody o používaní služobného motorového vozidla č. 2019/51 zo dňa 11.06.2019
2021/22
0,00 € Dančo Ľubomír Úrad pre reguláciu hazardných hier
14. Apríl 2021
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2021/16
0,00 € Pavol Hošták Úrad pre reguláciu hazardných hier
14. Apríl 2021
Dohoda o ukončení platnosti Dohody o používaní služobného motorového vozidla č. 39/2019 zo dňa 11.06.2020
2021/19
0,00 € Viktor Konečný Úrad pre reguláciu hazardných hier
14. Apríl 2021
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2021/15
0,00 € Richard Gálly Úrad pre reguláciu hazardných hier
14. Apríl 2021
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2021/17
0,00 € Viktor Konečný Úrad pre reguláciu hazardných hier
14. Apríl 2021
Dohoda o ukončení platnosti Dohody o používaní služobného motorového vozidla č. 2019/132 zo dňa 03.10.2019
2021/18
0,00 € Pavol Hošták Úrad pre reguláciu hazardných hier
14. Apríl 2021
Dohoda o ukončení platnosti Dohody o používaní služobného motorového vozidla č. 35/2019 zo dňa 11.06.2019
2021/20
0,00 € Richard Gálly Úrad pre reguláciu hazardných hier
9. Apríl 2021
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2021/13
0,00 € Ján Murgaš Úrad pre reguláciu hazardných hier