Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
1769/2023
27 000,00 € Mgr. Petra Šuhajdová Banskobystrický samosprávny kraj
25. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby č. 41/2024/ODDSS
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby č. 41/2024/ODDSS
Doplnená
2 303 454,00 € DOBRÝ PASTIER - KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, o.z. Banskobystrický samosprávny kraj
25. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby č. 29/2024/ODDSS
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby č. 29/2024/ODDSS
Doplnená
4 899,00 € Spišská katolícka charita Banskobystrický samosprávny kraj
25. Január 2024
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
87/2024/ODDATP
83 818,24 € BELSPOL SP, s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
25. Január 2024
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
88/2024/ODDATP
43 929,60 € AVAGRI, s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
25. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby č. 27/2024/ODDSS
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby č. 27/2024/ODDSS
Doplnená
47 938,00 € Slovenský červený kríž, územný spolok Banská Štiavnica Banskobystrický samosprávny kraj
25. Január 2024
VYKONÁVACIA ZMLUVA pre projekt FEMINA DSS Veľký Blh – z inštitúcie do komunitných služieb (I. etapa)
83/2024/ODDIP
0,00 € Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina Banskobystrický samosprávny kraj
25. Január 2024
Zmluva o spolupráci č. 91/2024/OSS
Zmluva o spolupráci č. 91/2024/OSS
0,00 € Združenie obcí Mikroregión pri Slanej Banskobystrický samosprávny kraj
25. Január 2024
Kúpna zmluva č. 5/2024/ODDMPU uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
5/2024/ODDMPU
540,00 € Martin Gubala Banskobystrický samosprávny kraj
25. Január 2024
VYKONÁVACIA ZMLUVA pre projekt Deinštitucionalizácia DSS Pohorelská Maša – vybudovanie ZPB
85/2024/ODDIP
0,00 € Zariadenie sociálnych služieb Čemerica Banskobystrický samosprávny kraj
24. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
(2) 1544/2023/ODDATP
0,00 € Obec Horná Strehová Banskobystrický samosprávny kraj
24. Január 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby č. 42/2024/ODDSS
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby č. 42/2024/ODDSS
Doplnená
37 992,00 € Martinus Banskobystrický samosprávny kraj
24. Január 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby č. 52/2024/ODDSS
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby č. 52/2024/ODDSS
10 300,00 € Martinus Banskobystrický samosprávny kraj
24. Január 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby č. 44/2024/ODDSS
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby č. 44/2024/ODDSS
Doplnená
125 136,00 € eMKLub Banskobystrický samosprávny kraj
24. Január 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby č. 37/2024/ODDSS
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby č. 37/2024/ODDSS
Doplnená
90 231,00 € DORKA, n.o. Banskobystrický samosprávny kraj
24. Január 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby č. 10/2024/ODDSS
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby č. 10/2024/ODDSS
Doplnená
4 882,00 € Domov sociálnych služieb "Nádej" Krupina n.o. Banskobystrický samosprávny kraj
24. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
1764/2023/ODDATP
0,00 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
24. Január 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby č. 36/2024/ODDSS
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby č. 36/2024/ODDSS
Doplnená
132 972,00 € Slovenské misijné hnutie Banskobystrický samosprávny kraj
24. Január 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby č. 61/2024/ODDSS
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby č. 61/2024/ODDSS
Doplnená
43 680,00 € Centrum sociálnych služieb KA Banskobystrický samosprávny kraj
24. Január 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby č. 14/2024/ODDSS
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby č. 14/2024/ODDSS
Doplnená
44 933,00 € JA Home life n. o. Banskobystrický samosprávny kraj