Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
Zmluva 1597/2023/ODDVSP
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
30. Január 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
Zmluva 1600/2023/ODDVSP
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
30. Január 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
Zmluva 1598/2023/ODDVSP
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
30. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č. 9 (104/2022/ODDVD)
0,00 € Organizátor IDS BBSK, a. s. Banskobystrický samosprávny kraj
30. Január 2024
Zmluva o spolupráci č. 92/2024/OSS
Zmluva o spolupráci č. 92/2024/OSS
0,00 € Združenie obcí Veľký potok - Ipeľ Banskobystrický samosprávny kraj
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby č. 68/2024/ODDSS
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby č. 68/2024/ODDSS
45 500,00 € Návrat Banskobystrický samosprávny kraj
29. Január 2024
Kúpna zmluva č. 6/2024/ODDMPU uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
6/2024/ODDMPU
500,00 € František Majtán Banskobystrický samosprávny kraj
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby č. 35/2024/ODDSS
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby č. 35/2024/ODDSS
Doplnená
294 438,00 € Slovenský červený kríž, územný spolok Banská Bystrica Banskobystrický samosprávny kraj
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby č. 8/2024/ODDSS
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby č. 8/2024/ODDSS
Doplnená
8 336,00 € SENIOR ACTIVE Hriňová n.o. Banskobystrický samosprávny kraj
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby č. 43/2024/ODDSS
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby č. 43/2024/ODDSS
Doplnená
80 733,00 € Stredisko evanjelickej DIAKONIE Horná Mičiná Banskobystrický samosprávny kraj
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby č. 58/2024/ODDSS
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby č. 58/2024/ODDSS
31 200,00 € Človek v ohrození, n. o. Banskobystrický samosprávny kraj
29. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 219/2021/ODDVP
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 219/2021/ODDVP, č. zmluvy BBSK 1(219/2021)
0,00 € TAM Properties IV., a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby č. 57/2024/ODDSS
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby č. 57/2024/ODDSS
31 200,00 € TENENET o.z. Banskobystrický samosprávny kraj
26. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
84/2024/ODDVSP
63,29 € Sardinka Production s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
26. Január 2024
Kúpna zmluva č. 2/2024/ODDMPU uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
2/2024/ODDMPU
235,00 € Andrea Pazderová Banskobystrický samosprávny kraj
26. Január 2024
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
ZM/2024/0072
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
26. Január 2024
Kúpna zmluva č. BBSK/KZ-162/2023/Vlkanová/CykloVLSL/DPP č. 1669/2023
1669/2023
298,20 € Alena Kálmánová Banskobystrický samosprávny kraj