Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby č. 17/2024/ODDSS
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby č. 17/2024/ODDSS
Doplnená
13 642,00 € Alzheimercentrum Piešťany, n. o. Banskobystrický samosprávny kraj
5. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 80/2024/ODDSM
265/2024
0,00 € Mesto Banská Bystrica Banskobystrický samosprávny kraj
5. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby č. 49/2024/ODDSS
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby č. 49/2024/ODDSS
13 520,00 € Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku Banskobystrický samosprávny kraj
5. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby č. 63/2024/ODDSS
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby č. 63/2024/ODDSS
9 000,00 € Centrum bezbariérovej komunikácie Banskobystrický samosprávny kraj
2. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
1770/2023/ORRUP
34 999,67 € Petit Press, a. s. Banskobystrický samosprávny kraj
2. Február 2024
Kúpna zmluva č. 7/2024/ODDMPU uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
7/2024/ODDMPU
650,00 € Lukáš Korchňak Banskobystrický samosprávny kraj
2. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov a parkovacieho miesta
89/2024/ODDIP
0,00 € RISOB s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
2. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na realizáciu stavby s názvom: „Most na ceste III/5328 ev. č. 05328-4 Hucín“ (cesta III/2837, DC/Most: M1296.01)
3(1328/2022/ODDIPVIS)
854 141,04 € LS a. s. Banskobystrický samosprávny kraj
1. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby č. 79/2024/OSS
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby č. 79/2024/OSS
4 320,00 € Človek v ohrození, n. o. Banskobystrický samosprávny kraj
1. Február 2024
Kúpna zmluva
76/2024/ODDMPU
1,00 € Mesto Banská Bystrica Banskobystrický samosprávny kraj
31. Január 2024
Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí
1436/2023/ODDIT
121 320,00 € KONICA MINOLTA SLOVAKIA spol. s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
31. Január 2024
Servisná zmluva č. 1766/2023/ODDIT na poskytovanie služieb údržby existujúceho informačného systému objednávateľa pre podporu Elektronickej podateľne, Integračnej platformy napojených na Elektronické formuláre a registratúru
1766/2023/ODDIT
83 520,00 € Asseco Central Europe, a. s. Banskobystrický samosprávny kraj
31. Január 2024
Kúpna zmluva č. BBSK/KZ-080/2023/Vlkanová/CykloVLSL/DPP č. 1575/2023
1575/2023
138,45 € Jana Hricová Banskobystrický samosprávny kraj
30. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-D1-302071CVL9-76-98
191/2024
126 876,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Banskobystrický samosprávny kraj
30. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB podporných činností vo verejnom obstarávaní
1739/2023/ODDVO
0,00 € Litterra, n. o. Banskobystrický samosprávny kraj
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby č. 64/2024/ODDSS
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby č. 64/2024/ODDSS
Doplnená
291 720,00 € Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica, n.o., angl. názov: Early Childhood Intervention Centre Banská Bystrica, n.o., skrátený názov: CVI Banská Bystrica, n.o. Banskobystrický samosprávny kraj
30. Január 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
Zmluva 1599/2023/ODDVSP
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
30. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-D1-302071CVL9-76-98
Dodatok č. 1
126 876,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Banskobystrický samosprávny kraj
30. Január 2024
Zmluva o spolupráci č. 93/2024/OSS
Zmluva o spolupráci č. 93/2024/OSS
0,00 € Mikroregión Novohradské podzámčie - združenie obcí Banskobystrický samosprávny kraj
30. Január 2024
Kúpna zmluva č. BBSK/KZ-119/2023/Vlkanová/CykloVLSL/DPP č. 1661/2023
1661/2023
1 133,16 € Anna Lakotová Banskobystrický samosprávny kraj