Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke 121/2024/ODDVSP
121/2024/ODDVSP
0,00 € Šťastné deti Banskobystrický samosprávny kraj
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke 119/2024/ODDVSP
119/2024/ODDVSP
0,00 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Bystrica Banskobystrický samosprávny kraj
27. Február 2024
Zmluva o dielo na zhotovenie diela s názvom: Rekonštrukcia cesty III. triedy č. III/2715 (oprava krytu vozovky a súvisiace práce) v úseku Zelené - Polianky v okrese Poltár
1605/2023/ODDCI
36 185,95 € STRABAG s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
27. Február 2024
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
111/2024/ODDATP
235 895,40 € Roľnícke družstvo Ďumbier Banskobystrický samosprávny kraj
26. Február 2024
DODATOK Č. 3 K NÁJOMNEJ ZMLUVE Č. 837/2012/ODDSM
86(837/2012/ODDSM)
0,00 € Penta Hospitals SK, a. s. Banskobystrický samosprávny kraj
26. Február 2024
DODATOK Č. 3 K NÁJOMNEJ ZMLUVE Č. 839/2012/ODDSM
85(839/2012/ODDSM)
0,00 € Nemocnica AGEL Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
22. Február 2024
Zmluva o spolupráci č. 110/2024/OSS
Zmluva o spolupráci č. 110/2024/OSS
0,00 € Regionálne združenie pre rozvoj Banskej Štiavnice a okolia Banskobystrický samosprávny kraj
22. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CVJ4-76-98 zo dňa 16.6.2023
373/2024
180 288,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Banskobystrický samosprávny kraj
22. Február 2024
Protokol o zverení majetku Banskobystrického samosprávneho kraja do správy
Zmluva 108/2024/ODDMPU
0,00 € Gymnázium Milana Rúfusa Banskobystrický samosprávny kraj
22. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CVJ4-76-98 zo dňa 16.6.2023
IROP-D1-302071CVJ4-76-98
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Banskobystrický samosprávny kraj
21. Február 2024
Kúpna zmluva
1167/2023
1,00 € Mesto Brezno Banskobystrický samosprávny kraj
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí služieb podporných činností vo verejnom obstarávaní
102/2024/ODDR
0,00 € Dom kultúry BB s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu časti nákladov vynaložených na realizáciu projektu
128/2024/ODDCI
6 096,00 € Mesto Revúca Banskobystrický samosprávny kraj
21. Február 2024
Kúpna
1522/2023/ODDSM
149 827,72 € Mesto Brezno Banskobystrický samosprávny kraj
20. Február 2024
Zmluva č. 232145 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
232145 08U06
43 206,00 € Environmentálny fond Banskobystrický samosprávny kraj
20. Február 2024
Zmluva o spolupráci č. 32/2024/OK
32/2024/OK
0,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko + 7 zmluvných partnerov Banskobystrický samosprávny kraj
16. Február 2024
Zmluva o operatívnom lízingu č. 101401
101401
230 432,20 € LeasePlan Slovakia, s. r. o. Banskobystrický samosprávny kraj
16. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 04/11/2023
04/11/2023
0,00 € Hlavná Invest, s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
16. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
98/2024/ODDMPU
0,00 € RA INVESTMENT s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
101/2024/ODDATP
0,00 € Andrej Dula Banskobystrický samosprávny kraj