Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Marec 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011BPT7-11-76 zo dňa 18.08.2022
484/2024
7 549 187,05 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Banskobystrický samosprávny kraj
13. Marec 2024
Kúpna zmluva
132/2024
111,38 € Ing. Oľga Michalíková Banskobystrický samosprávny kraj
12. Marec 2024
Dohoda č. 3/2024/MPO o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku, majetkových práv a záväzkov z majetku Slovenskej republiky do majetku vyššieho územného celku podľa zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
155/2024
0,00 € Slovenská republika- Okresný úrad Banská Bystrica Banskobystrický samosprávny kraj
12. Marec 2024
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
139/2024/ODDATP
40 150,00 € Soldanus Group s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
12. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 146/2024/ODDVSP
Zmluva 146/2024/ODDVSP
1,00 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Bystrica Banskobystrický samosprávny kraj
12. Marec 2024
Dohoda o preložke telekomunikačného vedenia pre stavbu Zvolen - Kruhový objazd na križovatke ulice J. Kollára a cesty 2460.
104/2024/ODDIPVIS
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
12. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov a hnuteľných vecí č. 138/2024/ODDSVP
Zmluva 138/2024/ODDVSP
1,00 € Šťastné deti Banskobystrický samosprávny kraj
8. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
123/2024/ODDATP
70,00 € Mgr. Jana Vrábeľová Banskobystrický samosprávny kraj
8. Marec 2024
Memorandum o spolupráci č. 163/2024/ODDSPSP
Memorandum o spolupráci č. 163/2024/ODDSPSP
0,00 € Združenie obcí Mikroregión pri Slanej Banskobystrický samosprávny kraj
7. Marec 2024
Zmluva o Dielo a o poskytnutí služieb
1636/2023/ODDPS
6 924,00 € de SIGNUM s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
6. Marec 2024
Rámcová zmluva 1756/2023/ODDE o združenej dodávke elektriny
Zmluva 1756/2023/ODDE
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
6. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o operatívnom leasingu č. 101401
101401
0,00 € LeasePlan Slovakia, s. r. o. Banskobystrický samosprávny kraj
1. Marec 2024
Zmluva na nákup vysielacieho času
145/2024/TPBBSK
6 360,00 € Media RTVS, s. r. o. Banskobystrický samosprávny kraj
1. Marec 2024
Zmluva o spolupráci č. 32/2024/OK
836/2024
0,00 € Mesto Banská Bystrica Banskobystrický samosprávny kraj
29. Február 2024
Zmluva o výpožičke č. 120/2024/ODDVSP
Zmluva 120/2024/ODDVSP
0,00 € Octigon, a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
29. Február 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č.202312-ZoPZO-0554
Zmluva 1731/2023/ODDVSP
0,00 € Slovenská distribučná, a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
28. Február 2024
Kúpna zmluva
1564/2023
2 389,86 € Garaj Peter, Mgr. Banskobystrický samosprávny kraj
28. Február 2024
Kúpna zmluva
1571/2023
357,84 € Jaroslav Herkel a Eva Herkelová Banskobystrický samosprávny kraj
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke 121/2024/ODDVSP
121/2024/ODDVSP
0,00 € Šťastné deti Banskobystrický samosprávny kraj
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke 119/2024/ODDVSP
119/2024/ODDVSP
0,00 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Bystrica Banskobystrický samosprávny kraj