Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo "Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. DT a II/585 okdr. LC - I. etapa"
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 1486/2022/ODDIPVIS, č. objednávateľa 202 (1486/2022/ODDIPVIS)
8 917 519,24 € COLAS Slovakia, a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
20. September 2023
Zmluva o dielo č. 1267/2023/ORRCR
1267/2023
13 283,00 € Karpaty Slovakia s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
20. September 2023
Zmluva o dielo č. 1268/2023/ORRCR
1268/2023/ORRCR
12 429,00 € Cyklo Adventure Slovakia Banskobystrický samosprávny kraj
20. September 2023
Zmluva o dielo č. 1266/2023/ORRCR
1266/2023
16 323,40 € Jozef Giertli Banskobystrický samosprávny kraj
19. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1812/2022/ODDIPVIS na zhotovenie diela s názvom: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica – hr. okr. BB/ZV – Zvolenská Slatina – II. etapa“
182(1812/2022/ODDIPVIS)
936 858,96 € STRABAG s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
19. September 2023
Zmluva č. 1353/2023/ODDATP/6232/2023 o uzavretí budúcej zmluvy o bezodplatnom prevode objektu do vlastníctva a o dočasnom užívaní pozemnej komunikácie a pozemkov
1353/2023/ODDATP/6232/2023
1 356,21 € Slovenská republika - Slovenská správa ciest Banskobystrický samosprávny kraj
19. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKKE_330
2023_KGR_POP3SŠ_PKKE_330
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Banskobystrický samosprávny kraj
19. September 2023
Rámcová kúpna zmluva
1432/2023/ODDATP
16 937,74 € Novomax group s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
19. September 2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
1435/2023/ODDATP
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
19. September 2023
Zmluva č. 1054/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
1054/2023/ODDDO
600,00 € Obec Klenovec Banskobystrický samosprávny kraj
19. September 2023
Zmluva na krátkodobý prenájom priestorov_BBSK
116/2023
588,00 € Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Banskobystrický samosprávny kraj
19. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na zhotovenie diela s názvom: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina - I. etapa“
190(1811/2022/ODDIPVIS)
8 789 286,84 € Metrostav DS a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
19. September 2023
Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície
1434/2023/ODDATP
278 495,46 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
19. September 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 926/2023/ODDATP
926/2023/ODDATP
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
19. September 2023
Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu
1368/2023/ODDATP
320 000,00 € Mesto Brezno Banskobystrický samosprávny kraj
19. September 2023
Kúpna zmluva č. 243/2023/ODDRP
243/2023/ODDRP
Doplnená
20 927,40 € IT Life s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
19. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_058
2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_058
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Banskobystrický samosprávny kraj
19. September 2023
Nájomná zmluva
1351/2023/ODDATP/6232/2023
172,42 € Slovenská republika konajúca prostredníctvom správcu majetku štátu: Slovenská správa ciest Banskobystrický samosprávny kraj
18. September 2023
Nájomná zmluva
1254/2023/ODDMPU
5 193,77 € Slovenská správa ciest Banskobystrický samosprávny kraj
18. September 2023
Zmluva č. 942/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
942/2023/ODDDO
2 100,00 € TJ Sklotatran Poltár Banskobystrický samosprávny kraj