Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. September 2017
Zmluva uzatvorená na zabezpečenie poskytovania podpory z EF formou dotácií obciam bez štatútu mesta a mikroregionálnym združeniam obcí bez štatútu mesta v rámci POD na rok 2018
SAŽP SERP/2017/155
800 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Environmentálny fond
10. August 2017
Kúpna zmluva
Z201738919_Z
44,00 € TOWDY s. r. o. Environmentálny fond
9. August 2017
Kúpna zmluva
Z201738229_Z
39,60 € EURO MEDIA Košice, s.r.o. Environmentálny fond
9. August 2017
Kúpna zmluva
Z201738233_Z
60,00 € TOWDY s. r. o. Environmentálny fond
9. August 2017
Kúpna zmluva
Z201738226_Z
329,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Environmentálny fond
18. Júl 2017
Kúpna zmluva
Z201733968_Z
700,00 € Ing. Iveta Janíková Environmentálny fond
17. Júl 2017
Zmluva č. 121621 09U06 o poskytnurí podpory
28/ODB/2017/20/7505
3 314,74 € Výskumný ústav vodného hospodárstva Environmentálny fond
19. Apríl 2017
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB_2017_2
75,00 € SOUKENIK - STRPKA, s. r, o. advokátska kancelária Environmentálny fond
19. Apríl 2017
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB_2017
Doplnená
75,00 € LEGAL GROUP, s.r.o. Environmentálny fond
3. Apríl 2017
Kúpna zmluva
Z201714834_Z
138,00 € Juraj Spišák - Majster Papier Environmentálny fond
2. Marec 2017
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care č. 0302/M000/2017
0302/M000/2017
1 320,00 € Millennium, spol. s r. o. Environmentálny fond
13. Február 2017
Kúpna zmluva
Z20175500_Z
79,20 € LASER servis, spol. s.r.o. Environmentálny fond
26. Január 2017
Zmluva o poskytovaní a využívaní informácií č.10/2017
Zmluva o poskytovaní a využívaní informácií č.10/2017
Doplnená
2 592,00 € NEWTON Media, spol. s r.o. Environmentálny fond
1. December 2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzavretá podľa § 44 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzavretá podľa § 44 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
Doplnená
40,00 € Orange Slovensko, a.s. Environmentálny fond
8. November 2016
Kúpna zmluva
Z201637200_Z
512,00 € Ing. Iveta Janíková Environmentálny fond
26. Október 2016
Zmluva o poskytovaní servisných služieb SLA
2610016
180,00 € BIOMETRIC spol. s r.o. Environmentálny fond
19. September 2016
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1377/16/20
1377/16/20
1 000 000,00 € Recyklačný fond Environmentálny fond
13. September 2016
Poskytnutie podpory formou dotácie
26/ODB/2016/20/6504
4 750,00 € Výskumný ústav vodného hospodárstva Environmentálny fond
13. September 2016
Kúpna zmluva
Z201625057_Z
269,99 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Environmentálny fond
6. September 2016
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
115773 08U08
183 222,00 € Technická univerzita v Košiciach Environmentálny fond