Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Október 2018
Rámcová zmluva č. 10918 na poskytnutie služieb
Rámcová zmluva č. 10918 na poskytnutie služieb
0,00 € PaR co, s.r.o. Environmentálny fond
27. September 2018
Kolektívna zmluva II. 2018
Kolektívna zmluva II. 2018
0,00 € Základná organizácia Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry, pracovisko Environmentálny fond Environmentálny fond
13. September 2018
Osveta v oblasti vodného hospodárstva a prezentácia VÚVH
33/ODB/2018/60/7505
33 999,00 € Výskumný ústav vodného hospodárstva Environmentálny fond
9. August 2018
Zmluva č. 163/2018 uzatvorená na zabezpečenie poskytovania podpory z EF formou dotácií obciam bez štatútu mesta a mikroregionálnym združeniam obcí bez štatútu mesta v rámci POD na rok 2019
SAŽP SERP/2018/115
Doplnená
800 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Environmentálny fond
13. Jún 2018
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB 01
199 000,00 € LEGAL GROUP, s.r.o. Environmentálny fond
13. Jún 2018
ZMLUVA č. 128435 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
128435 08U01
100 000,00 € Obec Gerlachov Environmentálny fond
23. Máj 2018
Kolektívna zmluva 2018
Kolektívna zmluva 2018
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry (ZO SLOVES) pri MŽP SR Environmentálny fond
9. Máj 2018
Rámcová dohoda
Z201820004_Z
51 734,48 € Up Slovensko, s. r. o. Environmentálny fond
26. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201818140_Z
281,99 € Ing. Iveta Janíková Environmentálny fond
17. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201816540_Z
482,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Environmentálny fond
10. Apríl 2018
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY pre havarijné poistenie Auto komplet – produkt č. 572
5729021049
369,33 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group Environmentálny fond
6. Apríl 2018
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA
3539270127
113,90 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group Environmentálny fond
23. Február 2018
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care č. 0202/M000/2018
0202/M000/2018
12 000,00 € Millennium, spol. s r. o. Environmentálny fond
23. Február 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20187049_Z
71 999,98 € Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. Environmentálny fond
31. Január 2018
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ EXTERNÝCH UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEB
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ EXTERNÝCH UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEB
13 507,20 € LUX-KOŠICE, s.r.o. Environmentálny fond
16. Január 2018
Darovacia zmluva č. 1/2018
Darovacia zmluva č. 1/2018
0,00 € Recyklačný fond v likvidácii Environmentálny fond
29. December 2017
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY pre havarijné poistenie Auto komplet – produkt č. 572
5729016832
569,10 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group Environmentálny fond
29. December 2017
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA
3539225464
113,90 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group Environmentálny fond
18. December 2017
ZMLUVA O PREDAJI MOTOROVÉHO VOZIDLA
216290/2017
21 400,00 € HÍLEK a spol. a.s. Environmentálny fond
13. December 2017
Zmluva č. 121749 08U06 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie
SAŽP SERP/2017/295
Doplnená
140 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Environmentálny fond