Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
4.
September
2012
Dodatok č.4 k Zmluve o vydávaní firemných kariet Diners Club
Dodatok č.4
0,00 € Diners Club CS, s.r.o. Environmentálny fond
9.
August
2012
Zmluva o dielo
ZoD Biometrics
Doplnená
1 132,00 € Biometrics, spol. s r.o. Environmentálny fond
13.
Apríl
2012
ZMLUVA O VYTVORENÍ POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU DODÁVKA ÚPRAV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU SREP
012012
836 160,00 € Lazar Consulting, s.r.o. Environmentálny fond
20.
Október
2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 1/2009
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2009
0,00 € Štátny geologický ústav DŠ Environmentálny fond
10.
Február
2011
Dodatok č. 1/2011
2/2011
0,00 € Edenred Slovakia, s.r.o Environmentálny fond
3.
Február
2011
Zmluva o servisnrj službe
1/2011
3,60 € CWS - boco Slovensko s.r.o Environmentálny fond
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9