Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. November 2016
Kúpna zmluva
Z201637200_Z
512,00 € Ing. Iveta Janíková Environmentálny fond
26. Október 2016
Zmluva o poskytovaní servisných služieb SLA
2610016
180,00 € BIOMETRIC spol. s r.o. Environmentálny fond
19. September 2016
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1377/16/20
1377/16/20
1 000 000,00 € Recyklačný fond Environmentálny fond
13. September 2016
Poskytnutie podpory formou dotácie
26/ODB/2016/20/6504
4 750,00 € Výskumný ústav vodného hospodárstva Environmentálny fond
13. September 2016
Kúpna zmluva
Z201625057_Z
269,99 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Environmentálny fond
6. September 2016
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
115773 08U08
183 222,00 € Technická univerzita v Košiciach Environmentálny fond
19. August 2016
Zmluva uzatvorená na zabezpečenie poskytovania podpory z EF formou dotácií obciam a mikroregionálnym združeniem obcí v rámci Programu obnovy dediny
SAŽP SERP/2016/141
800 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Environmentálny fond
6. Jún 2016
Kúpna zmluva
Z201613714_Z
450,00 € Ing. Iveta Janíková Environmentálny fond
2. Jún 2016
Kúpna zmluva
Z201613365_Z
28,56 € LASER servis, spol. s.r.o. Environmentálny fond
2. Jún 2016
Kúpna zmluva
Z201613374_Z
58,00 € LASER servis, spol. s.r.o. Environmentálny fond
2. Jún 2016
Kúpna zmluva
Z201613360_Z
49,00 € TOWDY s. r. o. Environmentálny fond
2. Jún 2016
Kúpna zmluva
Z201613370_Z
19,00 € TOWDY s. r. o. Environmentálny fond
31. Máj 2016
Kúpna zmluva
Z201613072_Z
178,78 € DATAROOM s.r.o. Environmentálny fond
31. Máj 2016
Kúpna zmluva
Z201613079_Z
48,85 € DATAROOM s.r.o. Environmentálny fond
31. Máj 2016
Kúpna zmluva
Z201613078_Z
51,40 € TOWDY s. r. o. Environmentálny fond
23. Február 2016
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care č. 0202/M000/2016
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care č. 0202/M000/2016
15 840,00 € Millennium, spol. s r. o. Environmentálny fond
22. Február 2016
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB 22.2.2016
80,00 € JUDr. Branislav Pospíšil Environmentálny fond
20. Február 2016
Kúpna zmluva
Z20163356_Z
280,00 € Viera Szíkorová SANTECH Environmentálny fond
16. Január 2016
Kúpna zmluva
Z2016299_Z
322,99 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Environmentálny fond
22. December 2015
Z M L U V A o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov
Z M L U V A o poskytovaní informácií
0,00 € STORIN plus s.r.o. Environmentálny fond