Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201516100_Z
209,98 € Medishop Slovakia, s.r.o. Environmentálny fond
8. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201515019_Z
300,00 € Ing. Iveta Janíková Environmentálny fond
8. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201515038_Z
299,40 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Environmentálny fond
8. Júl 2015
Dohoda o splátkach
959/2015-BA
31 632,14 € Dlžník RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, príspevková organizácia Mestskej časti Bratislava - Ružinov Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Environmentálny fond
7. Máj 2015
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ STRÁŽNEJ SLUŽBY
111/2015
Doplnená
19 990,00 € FIDELITAS Hlohovec, s.r.o. Environmentálny fond
4. Apríl 2015
Kúpna zmluva
Z20153282_Z
212,00 € LASER servis, spol. s.r.o. Environmentálny fond
31. Marec 2015
Z M L U V A o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov
Z M L U V A o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov
0,00 € STORIN plus s.r.o. Environmentálny fond
12. Marec 2015
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY 17/2015/PZS
17/2015/PZS
Doplnená
0,00 € MIOMED s.r.o. Environmentálny fond
12. Marec 2015
Dodatok č. 2 k licenčnej zmluve č. 40281101 uzavretej dňa 25.06.2008
Dodatok č. 2 k licenčnej zmluve č. 40281101
64 626,60 € SOFTIP, a. s. Environmentálny fond
10. Marec 2015
ZMLUVA na poskytovanie doplnkových služieb pri správe registratúry
ZMLUVA na poskytovanie doplnkových služieb pri správe registratúry
2 887,75 € PREAS s.r.o. Environmentálny fond
9. Marec 2015
Zmluva o nájme
2014/1200/2827
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Environmentálny fond
2. Marec 2015
Kúpna zmluva
Z20151047_Z
200,00 € VICOM s.r.o. Environmentálny fond
23. Február 2015
Kúpna zmluva
Z2015831_Z
194,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Environmentálny fond
6. Február 2015
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB 2015
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB 2015
0,00 € JUDr. Branislav Pospíšil Environmentálny fond
6. Február 2015
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2015/M000/0102
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2015/M000/0102
19 200,00 € Millennium, spol. s r. o. Environmentálny fond
6. Február 2015
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care č. 0202/M000/2015
0202/M000/2015
Doplnená
0,00 € Millennium, spol. s r. o. Environmentálny fond
16. Január 2015
Čiastková zmluva č. 1/2015
Čiastková zmluva č. 1/2015
0,00 € TEMPEST a.s. Environmentálny fond
14. Január 2015
Kúpna zmluvaa
Z201521_Z
84,50 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Environmentálny fond
13. Január 2015
Kúpna zmluva č. Z201521_Z
Kúpna zmluva č. Z201521_Z
84,50 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Environmentálny fond
13. Január 2015
ZMLUVA O SERVISNEJ SLUŽBE č. 01/2015
ZMLUVA O SERVISNEJ SLUŽBE č. 01/2015
0,00 € CWS-boco Slovensko s. r. o. Environmentálny fond