Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2019
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
34 800,00 € Via Leonis, spol. s r. o. Environmentálny fond
21. Máj 2019
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ZODPOVEDNEJ OSOBY
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ZODPOVEDNEJ OSOBY
720,00 € Via Leonis, spol. s r. o. Environmentálny fond
8. Apríl 2019
Rámcová dohoda
Z201911354_Z
67 277,25 € Up Slovensko, s. r. o. Environmentálny fond
20. Marec 2019
Kolektívna zmluva 2019
Kolektívna zmluva 2019
0,00 € Základná organizácia Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry, pracovisko Environmentálny fond, Mgr. Viera Pruknerová, predsedníčka ZO SLOVES Environmentálny fond
13. Marec 2019
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care č. 0402/M000/2019
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care č. 0402/M000/2019
14 400,00 € Millennium, spol. s r. o. Environmentálny fond
12. Február 2019
Rámcová Zmluva na poskytovanie konzultačných služieb
0012019
27 781,25 € GM-LINK, s.r.o. Environmentálny fond
1. Február 2019
Zmluva o poskytovaní a využívaní informácií č. 12/2019
Zmluva o poskytovaní a využívaní informácií č. 12/2019
108,00 € NEWTON Media, spol. s r.o. Environmentálny fond
12. December 2018
Do h o d a o ukončení rámcovej zmluvy č. 10918 na poskytnutie služieb
Do h o d a o ukončení rámcovej zmluvy č. 10918 na poskytnutie služieb
0,00 € PaR co, s.r.o. Environmentálny fond
7. December 2018
Zmluva č. 128067 08U06 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie - Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta 2018
SAŽP SERP/2018/185
150 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Environmentálny fond
6. December 2018
Zmluva č.127725 08U06
ŠOP SR/P-24/2018
157 894,74 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Environmentálny fond
23. November 2018
Kúpna zmluva
Z201850972_Z
450,00 € VICOM s.r.o. Environmentálny fond
2. November 2018
Kúpna zmluva
Z201846333_Z
594,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Environmentálny fond
11. Október 2018
Rámcová zmluva č. 10918 na poskytnutie služieb
Rámcová zmluva č. 10918 na poskytnutie služieb
0,00 € PaR co, s.r.o. Environmentálny fond
27. September 2018
Kolektívna zmluva II. 2018
Kolektívna zmluva II. 2018
0,00 € Základná organizácia Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry, pracovisko Environmentálny fond Environmentálny fond
13. September 2018
Osveta v oblasti vodného hospodárstva a prezentácia VÚVH
33/ODB/2018/60/7505
33 999,00 € Výskumný ústav vodného hospodárstva Environmentálny fond
9. August 2018
Zmluva č. 163/2018 uzatvorená na zabezpečenie poskytovania podpory z EF formou dotácií obciam bez štatútu mesta a mikroregionálnym združeniam obcí bez štatútu mesta v rámci POD na rok 2019
SAŽP SERP/2018/115
Doplnená
800 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Environmentálny fond
13. Jún 2018
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB 01
199 000,00 € LEGAL GROUP, s.r.o. Environmentálny fond
13. Jún 2018
ZMLUVA č. 128435 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
128435 08U01
100 000,00 € Obec Gerlachov Environmentálny fond
23. Máj 2018
Kolektívna zmluva 2018
Kolektívna zmluva 2018
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry (ZO SLOVES) pri MŽP SR Environmentálny fond
9. Máj 2018
Rámcová dohoda
Z201820004_Z
51 734,48 € Up Slovensko, s. r. o. Environmentálny fond