Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Máj 2018
Rámcová dohoda
Z201820004_Z
51 734,48 € Up Slovensko, s. r. o. Environmentálny fond
26. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201818140_Z
281,99 € Ing. Iveta Janíková Environmentálny fond
17. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201816540_Z
482,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Environmentálny fond
10. Apríl 2018
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY pre havarijné poistenie Auto komplet – produkt č. 572
5729021049
369,33 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group Environmentálny fond
6. Apríl 2018
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA
3539270127
113,90 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group Environmentálny fond
23. Február 2018
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care č. 0202/M000/2018
0202/M000/2018
12 000,00 € Millennium, spol. s r. o. Environmentálny fond
23. Február 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20187049_Z
71 999,98 € Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. Environmentálny fond
31. Január 2018
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ EXTERNÝCH UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEB
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ EXTERNÝCH UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEB
13 507,20 € LUX-KOŠICE, s.r.o. Environmentálny fond
16. Január 2018
Darovacia zmluva č. 1/2018
Darovacia zmluva č. 1/2018
0,00 € Recyklačný fond v likvidácii Environmentálny fond
29. December 2017
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY pre havarijné poistenie Auto komplet – produkt č. 572
5729016832
569,10 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group Environmentálny fond
29. December 2017
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA
3539225464
113,90 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group Environmentálny fond
18. December 2017
ZMLUVA O PREDAJI MOTOROVÉHO VOZIDLA
216290/2017
21 400,00 € HÍLEK a spol. a.s. Environmentálny fond
13. December 2017
Zmluva č. 121749 08U06 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie
SAŽP SERP/2017/295
Doplnená
140 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Environmentálny fond
13. December 2017
Zmluva č. 124357 08U01 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie
SAŽP SERP/2017/288
500 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Environmentálny fond
12. December 2017
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 01
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 01
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Environmentálny fond
12. December 2017
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 02
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 02
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Environmentálny fond
5. December 2017
Zmluva č. 121754 08U06 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie
SAŽP SERP/2017/280
60 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Environmentálny fond
20. November 2017
MANDÁTNA ZMLUVA na zabezpečenie komplexných poradensko-konzultačných služieb a služieb v oblasti verejného obstarávania
MANDÁTNA ZMLUVA
43,20 € 4procurement s.r.o. Environmentálny fond
7. November 2017
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2014/1200/2827
Dodatok č.1 k NZ č. 2014/1200/2827
1 487,70 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Environmentálny fond
4. September 2017
Zmluva uzatvorená na zabezpečenie poskytovania podpory z EF formou dotácií obciam bez štatútu mesta a mikroregionálnym združeniam obcí bez štatútu mesta v rámci POD na rok 2018
SAŽP SERP/2017/155
800 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Environmentálny fond