Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2021
Kúpna zmluva
Z202119246_Z
585,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Environmentálny fond
21. September 2021
Kúpna zmluva
Z202118800_Z
340,00 € Trend Hygiena, s.r.o. Environmentálny fond
20. September 2021
Zmluva na dodávku tovaru a služieb k produktu Microsoft 365 Business Standard
bez čísla z 20.9.2021
15 958,80 € exe, a.s. Environmentálny fond
20. August 2021
Rámcová dohoda
Z202114423_Z
3 339,99 € AQUA PRO EUROPE, a.s. Environmentálny fond
15. Júl 2021
Rámcová dohoda
Z202114419_Z
80 943,30 € Up Déjeuner, s. r. o. Environmentálny fond
9. Jún 2021
Zmluva č.OP1-02/2021 uzatvorená na zabezpečenie poskytovania podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu ochrany prírody na rok 2021
ŠOP SR-Z/P-6/2021
150 000,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Environmentálny fond
4. Jún 2021
Zmluva o poskytovaní služieb dátového centra štátu č. SITB-OSK-2021/001862-001
SITB_ZM_SITB-OSK-2021-001862-001_2021
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Environmentálny fond
10. Máj 2021
Kúpna zmluva
Z20218741_Z
444,00 € Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier Environmentálny fond
16. Marec 2021
Kúpna zmluva
Z20214567_Z
310,00 € Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier Environmentálny fond
18. December 2020
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1261/16/30
1261/16/30
Doplnená
0,00 € Mestský úrad Detva Environmentálny fond
14. December 2020
Zmluva č.147565 08U05 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
ŠOP SR-Z/P-23/2020
100 000,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Environmentálny fond
14. December 2020
Zmluva č.147524 08U05 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
ŠOP SR-Z/P-22/2020
40 000,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Environmentálny fond
27. November 2020
Z m l u v a o p o s k y t n u t í s l u ž i e b „Informačný systém na podávanie a spracovanie žiadostí o poskytnutie podpory z EF”
Z m l u v a o p o s k y t n u t í s l u ž i e b „Informačný systém na podávanie a spracovanie žiadostí o poskytnutie podpory z EF”
Doplnená
22 656,00 € Ellman s.r.o. Environmentálny fond
26. November 2020
Zmluva č. 147181 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
SAŽP ORP/2020/166
Doplnená
55 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Environmentálny fond
9. November 2020
Kúpna zmluva
Z202028512_Z
454,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Environmentálny fond
18. September 2020
Zmluva č.147218 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
ŠOP SR-Z/P-17/2020
55 000,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Environmentálny fond
9. September 2020
Kúpna zmluva
Z202021523_Z
316,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Environmentálny fond
10. Jún 2020
Rámcová dohoda
Z202011153_Z
80 991,90 € Up Slovensko, s. r. o. Environmentálny fond
1. Jún 2020
Kúpna zmluva
Z202011015_Z
690,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Environmentálny fond
8. Máj 2020
Kúpna zmluva
Z20208850_Z
335,00 € Ing. Iveta Janíková Environmentálny fond