Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2020
Kúpna zmluva
Z202028512_Z
454,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Environmentálny fond
18. September 2020
Zmluva č.147218 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
ŠOP SR-Z/P-17/2020
55 000,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Environmentálny fond
9. September 2020
Kúpna zmluva
Z202021523_Z
316,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Environmentálny fond
10. Jún 2020
Rámcová dohoda
Z202011153_Z
80 991,90 € Up Slovensko, s. r. o. Environmentálny fond
1. Jún 2020
Kúpna zmluva
Z202011015_Z
690,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Environmentálny fond
8. Máj 2020
Kúpna zmluva
Z20208850_Z
335,00 € Ing. Iveta Janíková Environmentálny fond
16. Apríl 2020
Zmluva č. Z01/2020 uzatvorená na zabezpečenie poskytovania podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu ochrany prírody na rok 2020
ŠOP SR-Z/P-2/2020
200 000,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Environmentálny fond
2. Marec 2020
Dohoda o aplikačnej podpore časti Nadrezortného ekonomického systému uzavretá podľa ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
2020/035
7 466,97 € Ministerstvo financií SR Environmentálny fond
28. Február 2020
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care č. 0102/M000/2020
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care č. 0102/M000/2020
Doplnená
1 200,00 € Millennium, spol. s r. o. Environmentálny fond
17. Február 2020
ZMLUVA č. 178/2020 uzatvorená na zabezpečenie poskytovania podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu obciam bez štatútu mesta a mikroregionálnym združeniam obcí bez štatútu mesta v rámci Programu obnovy dediny na rok 2020
SAŽP SE/2019/210
800 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Environmentálny fond
3. December 2019
Zmluva č.134960 08U06
ŠOP SR-Z/P-22/2019
0,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Environmentálny fond
22. November 2019
Zmluva č.134959 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
ŠOP SR-Z/P-20/2019
70 000,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Environmentálny fond
22. November 2019
Zmluva č.134961 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
ŠOP SR-Z/P-21/2019
58 000,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Environmentálny fond
11. November 2019
Kúpna zmluva
Z201933924_Z
370,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Environmentálny fond
28. Október 2019
Servisná zmluva č. 1/2019 na zabezpečenie servisnej podpory informačného systému SREP
Servisná zmluva č. 1/2019
10 488,00 € Lazar Consulting, s.r.o. Environmentálny fond
21. Október 2019
Kúpna zmluva
Z201931693_Z
620,00 € VICOM s.r.o. Environmentálny fond
25. September 2019
Z M L U V A č. 134974 08U05 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
ŠOP SR-Z/P-17/2019
400 000,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Environmentálny fond
20. Jún 2019
Z m l u v a č. 6/2019 o nájme nebytových priestorov a nájme parkovacích miest
Z m l u v a č. 6/2019
Doplnená
261 335,61 € UTAR-Technologické centrum, spol. s r.o. Environmentálny fond
24. Máj 2019
Kúpna zmluva
Z201916052_Z
464,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Environmentálny fond
24. Máj 2019
Kúpna zmluva
Z201916049_Z
420,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Environmentálny fond