Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Január 2015
Kúpna zmluva č. Z201521_Z
Kúpna zmluva č. Z201521_Z
84,50 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Environmentálny fond
13. Január 2015
ZMLUVA O SERVISNEJ SLUŽBE č. 01/2015
ZMLUVA O SERVISNEJ SLUŽBE č. 01/2015
0,00 € CWS-boco Slovensko s. r. o. Environmentálny fond
12. Január 2015
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB II.
0,00 € JUDr. Branislav Pospíšil Environmentálny fond
19. December 2014
Zmluva o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov
003-15
106,80 € Slovakia Online s. r. o. Environmentálny fond
11. December 2014
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ STRÁŽNEJ SLUŽBY
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ STRÁŽNEJ SLUŽBY
20 000,00 € FIDELITAS Hlohovec, s.r.o. Environmentálny fond
11. December 2014
ZMLUVA O DIELO č. 20141211-01
ZMLUVA O DIELO č. 20141211-01
20 000,00 € ULTIMUS s.r.o. Environmentálny fond
17. Jún 2014
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB
0,00 € JUDr. Branislav Pospíšil Environmentálny fond
25. Apríl 2014
ZMLUVA O PREDAJI MOTOROVÉHO VOZIDLA
ZMLUVA O PREDAJI MOTOROVÉHO VOZIDLA
23 251,00 € Auto Unicom Zvolen, s.r.o. Environmentálny fond
31. Marec 2014
ZMLUVA O VYKONANÍ OPAKOVANEJ DRAŽBY
ZMLUVA O VYKONANÍ OPAKOVANEJ DRAŽBY
0,00 € Platiť sa oplatí s.r.o. Environmentálny fond
28. Marec 2014
Zmluva o poskytnutí služby-vyhotovenie právnej analýzy
Zmluva o poskytnutí služby-vyhotovenie právnej analýzy
2 500,00 € JUDr. Branislav Pospíšil, advokát Environmentálny fond
20. Február 2014
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o poskytovaní poštových služieb
bez čísla
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Environmentálny fond
13. Január 2014
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o bezhotovostnom nákupe PHM
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o bezhotovostnom nákupe PHM
0,00 € Slovnaft, a.s. Environmentálny fond
7. Október 2013
Zmluva o poskytovaní verejných služieb A7221960
A7221960
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Environmentálny fond
30. September 2013
ZMLUVA o poskytovaní prác a služieb
ZMLUVA o poskytovaní prác a služieb
Doplnená
72,00 € B.P.O. s.r.o. Environmentálny fond
24. Júl 2013
Zmluva o prevode správy pohľadávok štátu č. ZoPSPŠ/1/2013
ZoPSPŠ/1/2013
600,00 € Slovenská inšpekcia životného prostredia Environmentálny fond
9. Júl 2013
ZMLUVA č. 91878 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
91878 08U01
230 000,00 € Obec Studienka Environmentálny fond
2. Január 2013
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY pre havarijné poistenie motorových vozidiel - produkt č.571
0139282
323,90 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Environmentálny fond
2. Január 2013
POISTNÁ ZMLUVA POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA
1735027
153,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Environmentálny fond
31. December 2012
Zmluva o dodávke, odbere a využívaní informácií
ZML-6/2013
140,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Environmentálny fond
14. December 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb A6673711
A6673711
Doplnená
9,99 € Orange Slovensko, a. S. Environmentálny fond