Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Marec 2019
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode RD/2018/510/II/RUK/OVO
ČZ/2019/493/III/493/OCOZ
29 059,27 € Up Slovensko, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
5. Marec 2019
Dohodu o hosťovaní
Z/2019/442/XIV/FMFI/CPP
6 800,00 € Vramori Mitra Neogi Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Marec 2019
Zmluva o dlohodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2019/418/IV/FMFI/CPP
67,70 € Linde Gas k.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta, matematiky, fyziky a informatiky UK
26. Február 2019
Dodatok 2 k poistnej zmluve č: 9100183764
D/2019/341/XIV/FMFI/OCOZ
7 555,38 € Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
26. Február 2019
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš
Z/2019/379/IV/FMFI/CPP
438,00 € Linde Gas k.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
26. Február 2019
Zmluva o spoločnom vedecko - vývojom pracovisku
Z/2019/380/IX/FMFI/CPP
29 200,00 € Indícia, n.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
12. Február 2019
Kúpna zmluva
Z/2019/261/II/FMFI/CPP
0,00 € MARKET CENTRUM, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
7. Február 2019
Smlouva o dílo a o zpracování osobních údajú
Z/2019/240/I/FMFI/CPP
80,00 € www.scio.cz, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
5. Február 2019
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2019/204/IX/FMFI/CPP
0,00 € Gymnázium Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
5. Február 2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK - PL- 18- 0090
D/2019/207/XI/FMFI/CPP
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
5. Február 2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK - PL- 18- 0080
D/2019/206/XI/FMFI/CPP
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
5. Február 2019
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2019/205/IX/FMFI/CPP
0,00 € Gymnázium Bilikova v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Február 2019
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2019/196/IX/FMFI/CPP
0,00 € Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
1. Február 2019
Zmluva o poskytnutí prostiedkov
Z/2019/187/XI/FMFI/CPP
4 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
1. Február 2019
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2019/189/IX/FMFI/CPP
0,00 € Spojená škola Novohradská Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
1. Február 2019
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK - PL-18-0090
Z/2019/188/XI/FMFI/CPP
4 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
1. Február 2019
Zmluva Optima
Z/2019/192/IV/FMFI/CPP
87,58 € Air Products Slovakia, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
30. Január 2019
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode RD/2018/510/II/RUK/OVO
ČZ/2019/162/III/FMFI/OCOZ
26 746,22 € Up Slovensko, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
29. Január 2019
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2019/157/IX/FMFI/CPP
0,00 € Gymnázium Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
24. Január 2019
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2019/110/IX/FMFI/CPP
0,00 € Súkromné gymnázium v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky