Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Júl 2020
Zmluva o dielo
Z/2020/1261/I/FMFI/DEK
100,00 € doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
7. Júl 2020
Zmluva o štipendijnom programe
Z/2020/1259/XIV/FMFI/DEK
0,00 € GENETON s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
6. Júl 2020
Darovacia zmluva
Z/2020/1252/VIII/FMFI/DEK
5 700,00 € Národná banka Slovenska Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
6. Júl 2020
Zmluva o dielo
Z/2020/1254/I/FMFI/DEK
4 250,00 € Richard Gierlinger Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
6. Júl 2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-15-0560
D/2020/1255/XIV/FMFI/DEK
0,00 € Ústav vied o Zemi SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
3. Júl 2020
Zmluva o dielo
Z/2020/1242/I/FMFI/DEK
2 256,00 € DILMUN SYSTEM, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2. Júl 2020
Zmluva o dielo
Z/2020/1230/I/FMFI/DEK
100,00 € doc. RNDr. Eva Fišerová, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
1. Júl 2020
DODATOK č. 4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0560 v znení jej platných dodatkov
D/2020/1225/XIV/FMFI/DEK
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
30. Jún 2020
Zmluva o dielo
Z/2020/1213/I/FMFI/DEK
100,00 € doc. RNDr. Jan Schee, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
30. Jún 2020
Zmluva o dielo
Z/2020/1215/I/FMFI/DEK
100,00 € Univ.-Prof. Dipl-lng. Dr. Ernst Stadlober Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
30. Jún 2020
Zmluva o zabezpečení praxe študenta vysokej školy
Z/2020/1212/XIV/FMFI/DEK
0,00 € Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
29. Jún 2020
GRANT AGREEMENT NUMBER 951822 — MaTeK
Z/2020/1202/XIV/FMFI/DEK
0,00 € UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE (UK BA),UNIVERZITA KARLOVA (CU),UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO (UNIPA),NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU (NTNU),MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY (METU) Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
29. Jún 2020
Zmluva o dielo
Z/2020/1195/I/FMFI/DEK
100,00 € RNDr. Ján Šimkanin, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
25. Jún 2020
Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve o dielo ČZ/2018/1103/I/FMFI/OVO
D/2020/1170/I/FMFI/OCOZ
709 334,59 € DevelopNet, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
22. Jún 2020
Dodatok č. 1
D/2020/1138/XIV/FMFI/DEK
0,00 € ZETA LABS s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
22. Jún 2020
Zmluva o dielo
Z/2020/1147/I/FMFI/DEK
100,00 € prof. RNDr. Tomáš Kaiser, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
22. Jún 2020
Zmluva o dielo
Z/2020/1144/I/FMFI/DEK
50,00 € Mgr. Michal Vavrečka, P.hD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
22. Jún 2020
Zmluva o dielo
Z/2020/1141/I/FMFI/DEK
100,00 € doc. PhDr. Radka Dofková, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
18. Jún 2020
Zmluva o nájme
Z/2020/1115/IV/FMFI/DEK
113,12 € Messer Tatragas, spol. s r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
12. Jún 2020
Zmluva o spolupráci pri realizovaní spoločného výskumu uzatvorená v zmysle ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Z/2020/1079/IX/FMFI/DEK
0,00 € Národná transfúzna služba SR Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky