Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. August 2019
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/18/2017/OVO/UK
ČZ/2019/1737/II/FMFI/OCOZ
16 932,00 € DREVONA INTERIORS s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2. August 2019
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2018/510/II/RUK/OVO
ČZ/2019/1738/III/FMFI/OCOZ
21 385,30 € Up Slovensko, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
1. August 2019
Kooperačná zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-18-0358
Z/2019/1740/XI/FMFI/CPP
37 860,00 € Ústav experimentálnej fyziky SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
31. Júl 2019
Rámcová dohoda
RD/2019/1726/IX/FMFI/OCOZ
0,00 € Slovenská akadémia vied Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
29. Júl 2019
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV - 18 -0014
Z/2019/1706/XI/FMFI/CPP
75 977,00 € Ústav stavebníctva a architektúry SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
25. Júl 2019
Dodatok č.5
D/2019/1688/IX/FMFI/CPP
5 876,00 € Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
16. Júl 2019
Memorandum o spolupraci pre realizacii studijneho programu Datova veda
Z/2019/1649/IX/FMFI/CPP
0,00 € Exponea s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
15. Júl 2019
Zmluva o zabezpečení praxe študenta vysokej školy
Z/2019/1642/IX/FMFI/CPP
0,00 € Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
10. Júl 2019
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/36/2016/OVO/UK
ČZ/2019/1604/II/FMFI/OCOZ
49 114,70 € TopSoft BSB, s.r.o Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
8. Júl 2019
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2018/510/II/RUK/OVO
ČZ/2019/1567/III/FMFI/OCOZ
30 132,93 € Up Slovensko, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
3. Júl 2019
Dohoda o realizácii spoločného výskumu
Z/2019/1543/IX/FMFI/CPP
0,00 € Ústav hydrológie SAV v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
25. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č.APVV - 18 -0268
Z/2019/1494/XI/FMFI/CPP
87 967,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
19. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č.APVV - 18 -0308
Z/2019/1454/XI/FMFI/CPP
243 101,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
19. Jún 2019
Zmluva o dodávke stlačených plynov a Easy Pass prenájme tlakových fliaš
Z/2019/1439/IV/FMFI/CPP
66,00 € AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
13. Jún 2019
LETTER OF INTENT
Z/2019/1384/XI/FMFI/CPP
59 987,19 € University of Lodz Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
13. Jún 2019
DODATOK č. 1 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-0372
D/2019/1386/XI/FMFI/CPP
0,00 € Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
12. Jún 2019
Internship agrement n 99789 between
Z/2019/1380/XIV/FMFI/CPP
0,00 € Université de Montpellier - THE EDUCATIONAL or TRAINING INSTITUTION Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
11. Jún 2019
Zmluva o nájme časti spoločných priestorov
Z/2019/1377/IV/FMFI/CPP
180,00 € Bory Mall, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
10. Jún 2019
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2019/1348/IV/FMFI/CPP
124,98 € Linde Gas k.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
6. Jún 2019
Dodatok c. 3 projektu APVV-16-0053
D/2019/1321/XI/FMFI/CPP
0,00 € Matematický ústav SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave