Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. September 2019
Dodatok č.1 k čiastkovej zmluve ČZ/2019/1737/II/FMFI/OCOZ
D/2019/2083/II/FMFI/OCOZ
0,00 € DREVONA INTERIORS s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
11. September 2019
Dohoda o hosťovaní
Z/2019/2004/XIV/FMFI/CPP
1 200,00 € Dr. Amina Khatun Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
5. September 2019
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č .SK - BY- RD- 19- 0019
Z/2019/1965/XI/FMFI/CPP
89 994,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
5. September 2019
Dohoda o spolupráci na vydaní publikácii
Z/2019/1969/IX/FMFI/CPP
0,00 € Matematický ústav SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
5. September 2019
Kúpna zmluva
Z/2019/1961/II/FMFI/CPP
6 264,00 € Activair SK s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. September 2019
Rámcová dohoda
RD/2019/1950/IX/FMFI/CPP
0,00 € Slovenská akadémia vied Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
2. September 2019
Zmluva o dielo
Z/2019/1932/I/FMFI/CPP
4 950,00 € TEAM - builders, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
2. September 2019
Dohoda o hosťovaní
Z/2019/1929/XIV/FMFI/CPP
0,00 € Seyedehneda SIADATI Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2. September 2019
Non - Proprietary User Agreement
Z/2019/1930/XIV/FMFI/CPP
0,00 € UChicago, Argonne LLC Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
28. August 2019
Kúpna zmluva
Z/2019/1903/II/FMFI/CPP
7 076,00 € TEVAK, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
28. August 2019
Zmluva o dielo
Z/2019/1906/I/FMFI/CPP
1 200,00 € Mgr. Michal Vavrečka, PhD Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
28. August 2019
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2018/510/II/RUK/OVO
ČZ/2019/1902/II/FMFI/OCOZ
20 013,99 € Up Slovensko, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
27. August 2019
Projekt cooperation agreement no 6/2019
Z/2019/1901/XI/FMFI/CPP
0,00 € University of Lodz Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
26. August 2019
Memorandum o spolupraci pre realizacii studijneho programu Dátová veda
Z/2019/1876/IX/FMFI/CPP
0,00 € MicroStep - MIS spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
26. August 2019
Zmluva o dielo
Z/2019/1890/I/FMFI/CPP
875,00 € Branislav Radenovic Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
26. August 2019
Memorandum o spolupráci pri realizácii študijného programu dátová veda
Z/2019/1875/IX/FMFI/CPP
0,00 € Cognexa s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
26. August 2019
Memorandum o spolupraci pre realizacii studijneho programu Dátová veda
Z/2019/1874/IX/FMFI/CPP
0,00 € Whitestein Technologies s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
26. August 2019
Memorandum o spolupráci pri realizácii študijného programu dátová veda
Z/2019/1877/IX/FMFI/CPP
0,00 € Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23. August 2019
Zmluva o spolupráci pri riešení projketu
Z/2019/1856/XI/FMFI/CPP
23 000,00 € Tila s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23. August 2019
Zmluva o poskytovaní služby
Z/2019/1865/III/FMFI/CPP
3 576,00 € Milan Dugovič - MITOM moderný interiér Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky