Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Február 2021
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2021/252/IX/FMFI/DEK
0,00 € 2. Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Február 2021
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2021/157/IX/FMFI/DEK
0,00 € 1. súkromné gymnázium v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Február 2021
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2021/158/IX/FMFI/DEK
0,00 € Spojená škola Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Február 2021
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2021/153/IX/FMFI/DEK
0,00 € Gymnázium Metodova Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Február 2021
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2021/156/IX/FMFI/DEK
0,00 € Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Február 2021
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2021/152/IX/FMFI/DEK
0,00 € Gymnázium, Grôsslingová 18, Bratislava Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Február 2021
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2021/155/IX/FMFI/DEK
0,00 € Gymnázium, Bilíková 24 Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Február 2021
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2021/159/IX/FMFI/DEK
0,00 € Gymnázium Antona Bernoláka Senec Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Február 2021
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2021/160/IX/FMFI/DEK
0,00 € Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Február 2021
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2021/154/IX/FMFI/DEK
0,00 € Gymnázium Hubeného Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Február 2021
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2021/151/IV/FMFI/DEK
41,30 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21. Január 2021
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING AND NON-DISCLOSURE AGREEMENT
RD/2021/95/IX/FMFI/DEK
0,00 € VYOMA GmBH, + 9 ostatných partnerov Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
20. Január 2021
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2021/69/IV/FMFI/DEK
308,80 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
18. Január 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/59/I/FMFI/DEK
500,00 € Stawomir Stuglik Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
18. Január 2021
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2021/61/IV/FMFI/DEK
239,60 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
18. Január 2021
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2021/60/IV/FMFI/DEK
318,96 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
15. Január 2021
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2020/730/III/RUK/OCOZ
ČZ/2021/38/III/FMFI/OCOZ
20 548,50 € Up Slovensko, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
13. Január 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/25/I/FMFI/DEK
200,00 € prof. RNDr. Tomáš Kaiser, DSc Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
11. Január 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/16/I/FMFI/DEK
200,00 € prof. Dr. István Kovács Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
11. Január 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/15/I/FMFI/DEK
50,00 € RNDr.František Kardoš, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky