Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2019
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0119
D/2019/1171/XI/FMFI/CPP
7 430,00 € Centrum experimentálnej medicíny SAV, Ústav pre výskum srdca Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
17. Máj 2019
Dodatok č. 7 ku Zmluve o spolupráci a o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-14-0605
D/2019/1143/XI/FMFI/CPP
8 750,00 € Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
17. Máj 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri riešení úlohy č. APVV-17-0320
D/2019/1140/XI/FMFI/CPP
28 000,00 € Slovenská akadémia vied, Ústav materiálového výskumu Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
17. Máj 2019
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí prostriedkov spoluriešiteľovi projektu APVV-15-0017
D/2019/1146/XI/FMFI/CPP
8 500,00 € Slovenský metrologický ústav Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
16. Máj 2019
Zmluva o poskytnutí priestorov
Z/2019/1168/IV/FMFI/CPP
160,00 € EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
14. Máj 2019
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2018/510/II/RUK/OVO
ČZ/2019/1052/III/FMFI/OCOZ
29 044,07 € Up Slovensko, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
6. Máj 2019
Dodatok č.2 k zmluve o spolupráci a poskytnutí prostriedkov č. EIÚ SAV - APVV -16- 0315
D/2019/1030/XI/FMFI/CPP
0,00 € Elektrotechnický ústav SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
6. Máj 2019
Dodatok č. 1/2019 projektu APVV-15-0641
D/2019/1031/XI/FMFI/CPP
8 661,00 € Fyzikálny ústav SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
29. Apríl 2019
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci pri riešení projektu a podmienkach prostriedkov na riešenie projektu č. APVV - 16 -0148
D/2019/989/XI/FMFI/CPP
0,00 € Astronomický ústav SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
26. Apríl 2019
Memorandum o spolupráci pri realizácii študijného programu dátová veda
Z/2019/982/IX/FMFI/CPP
0,00 € Zurich Insurance Company Ltd, organozačná zložka Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
26. Apríl 2019
Zmluva o nájme
Z/2019/984/IV/FMFI/CPP
218,04 € Messer Tatragas, spol. s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
24. Apríl 2019
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV - 15 - 0152
D/2019/949/XI/FMFI/CPP
5 168,00 € Fyzikálny ústav SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
24. Apríl 2019
Dodatok č.2 o poskytnutí prostriedkov spoluriešiteľskej organizácii na riešenie úlohy č.APVV - 16-0266
D/2019/914/XI/FMFI/CPP
35 700,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
24. Apríl 2019
Dodatok č. 4 k zmluve na zebezpečenie ochrany pred požiarmi,bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, civilnej ochrany č. 03/02/2015
D/2019/964/IX/FMFI/CPP
0,00 € PROFIS spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
16. Apríl 2019
Zmluva o dielo
Z/2019/878/I/FMFI/CPP
12 000,00 € MESA s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
12. Apríl 2019
Dodatok k zmluve Z/2019/130/XI/FMFI/CPP
D/2019/849/XI/FMFI/CPP
0,00 € ESA Contract Industry, Procurement & Legal Affairs Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
5. Apríl 2019
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č.RD/2018/510/II/RUK/OVO
ČZ/2019/793/III/FMFI/OCOZ
28 508,54 € Up Slovensko, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
28. Marec 2019
Zmluva o dielo
Z/2019/704/I/FMFI/CPP
3 780,00 € Fakulta architektúry STU v Bratislave PC - ARCH Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
22. Marec 2019
Dohoda o hosťovaní
Z/2019635/XIV/FMFI/CPP
0,00 € Saurabh Kumar Pandey Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
22. Marec 2019
Dodatok k zmluve o dielo
D/2019/640/I/FMFI/CPP
0,00 € KVANT spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky