Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. September 2019
Non - Proprietary User Agreement
Z/2019/1930/XIV/FMFI/CPP
0,00 € UChicago, Argonne LLC Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
28. August 2019
Kúpna zmluva
Z/2019/1903/II/FMFI/CPP
7 076,00 € TEVAK, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
28. August 2019
Zmluva o dielo
Z/2019/1906/I/FMFI/CPP
1 200,00 € Mgr. Michal Vavrečka, PhD Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
28. August 2019
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2018/510/II/RUK/OVO
ČZ/2019/1902/II/FMFI/OCOZ
20 013,99 € Up Slovensko, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
27. August 2019
Projekt cooperation agreement no 6/2019
Z/2019/1901/XI/FMFI/CPP
0,00 € University of Lodz Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
26. August 2019
Memorandum o spolupraci pre realizacii studijneho programu Dátová veda
Z/2019/1876/IX/FMFI/CPP
0,00 € MicroStep - MIS spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
26. August 2019
Zmluva o dielo
Z/2019/1890/I/FMFI/CPP
875,00 € Branislav Radenovic Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
26. August 2019
Memorandum o spolupráci pri realizácii študijného programu dátová veda
Z/2019/1875/IX/FMFI/CPP
0,00 € Cognexa s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
26. August 2019
Memorandum o spolupraci pre realizacii studijneho programu Dátová veda
Z/2019/1874/IX/FMFI/CPP
0,00 € Whitestein Technologies s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
26. August 2019
Memorandum o spolupráci pri realizácii študijného programu dátová veda
Z/2019/1877/IX/FMFI/CPP
0,00 € Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23. August 2019
Zmluva o spolupráci pri riešení projketu
Z/2019/1856/XI/FMFI/CPP
23 000,00 € Tila s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23. August 2019
Zmluva o poskytovaní služby
Z/2019/1865/III/FMFI/CPP
3 576,00 € Milan Dugovič - MITOM moderný interiér Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
14. August 2019
Zmluva o vzájomnej vedeckej a akademickej spolupráci medzi FMFI UK a Japonskom
Z/2019/1815/IX/FMFI/CPP
0,00 € Graduate School of Engineering Science, Akita University Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
13. August 2019
Mandátna zmluva
Z/2019/1811/III/FMFI/CPP
52 680,00 € tender pro s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
9. August 2019
Rámcová dohoda
RD/2019/1769/XIV/RUK/OLP
0,00 € Slovenská akadémia vied - Aatronomický ústav SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
8. August 2019
Zmluve o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2019/1781/IV/FMFI/CPP
0,00 € Linde Gas k.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2. August 2019
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/18/2017/OVO/UK
ČZ/2019/1737/II/FMFI/OCOZ
16 932,00 € DREVONA INTERIORS s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2. August 2019
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2018/510/II/RUK/OVO
ČZ/2019/1738/III/FMFI/OCOZ
21 385,30 € Up Slovensko, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
1. August 2019
Kooperačná zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-18-0358
Z/2019/1740/XI/FMFI/CPP
37 860,00 € Ústav experimentálnej fyziky SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
31. Júl 2019
Rámcová dohoda
RD/2019/1726/IX/FMFI/OCOZ
0,00 € Slovenská akadémia vied Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky