Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
51/2023
88 075,26 € Súkromná materská škola Mesto Šala
19. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku
42/2023
118,00 € Kemenský Tomáš Mesto Šala
18. Január 2023
Nájomná zmluva
24/2023
50,00 € Valeková Zuzana, Mgr. Mesto Šala
18. Január 2023
Nájomná zmluva
6/2023
20,00 € Takácsová Alžbeta Mesto Šala
14. Január 2023
Nájomná zmluva
18/2023
253,77 € Vedrödyová Magdaléna Mesto Šala
14. Január 2023
Nájomná zmluva
16/2023
215,32 € Mako Michal Mesto Šala
14. Január 2023
Nájomná zmluva
21/2023
180,52 € Polák Ľubomír Mesto Šala
14. Január 2023
Nájomná zmluva
19/2023
206,62 € Varga Róbert Mesto Šala
14. Január 2023
Nájomná zmluva
34/2023
126,90 € Tóthová Šarlota Mesto Šala
14. Január 2023
Nájomná zmluva
45/2023
29,87 € Sárközi Rudolf Mesto Šala
14. Január 2023
Nájomná zmluva
17/2023
215,51 € Czabanyová Henrieta Mesto Šala
14. Január 2023
Nájomná zmluva
10/2023
148,37 € Résö Róbert Mesto Šala
14. Január 2023
Darovacia zmluva
140/2022
0,00 € Štatistický úrad Mesto Šala
14. Január 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011ARL5-121-48 zo dňa 17.12.2021
1000/2022
5 304 953,02 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Mesto Šala
14. Január 2023
Nájomná zmluva
46/2023
20,00 € Andrášová Anna Mesto Šala
13. Január 2023
Nájomná zmluva
23/2023
50,00 € Szabová Mária Mesto Šala
13. Január 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
22/2023
0,00 € Heráková Novotná Erika Mesto Šala
13. Január 2023
Nájomná zmluva
3/2023
50,00 € Popluhár Peter Mesto Šala
13. Január 2023
Nájomná zmluva
5/2023
9,95 € Fehérová Alžbeta Mesto Šala
13. Január 2023
Nájomná zmluva
2/2023
29,87 € Benická Jana Mesto Šala