Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2023
Dodatok č.2 k Rámcovej zmluve o výkone činnosti
APS/15
0,00 € JF Med, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
18. Júl 2023
Dodatok č.2 k Rámcovej zmluve o výkone činnosti
APS/16
0,00 € MV MED s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
18. Júl 2023
Dodatok č.2 k Rámcovej zmluve o výkone činnosti
APS/11
0,00 € MUDr. Miroslav Kavec Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
13. Júl 2023
Kúpna zmluva
Z20237034_Z
2 518,80 € KORAKO plus, s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
13. Júl 2023
Kúpna zmluva
Z20237037_Z
1 179,07 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
13. Júl 2023
Zmluva o dielo
55/O/23
Doplnená
28 440,00 € EKO VÝŤAHY s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
13. Júl 2023
Kúpna zmluva
Z20237035_Z
2 443,20 € VIDRA a spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
13. Júl 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) a služby požiarnej ochrany (PO)
56/O/23
0,00 € BEXPO, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
4. Júl 2023
Darovacia zmluva
18/D/23
777,00 € IMC Slovakia, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
3. Júl 2023
Kúpna zmluva
Z20236576_Z
2 640,00 € K&M MEDIA s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
3. Júl 2023
Kúpna zmluva
Z20236679_Z
1 384,90 € VIDRA a spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
30. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
54/O/23
0,00 € Stredná zdravotnícka škola Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
30. Jún 2023
Dohoda o uznaní dlhu a o úhrade dlžnej čiastky.
52/O/23
15 774,22 € Dr. Nataliia Yatskevych Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
29. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 9/N/2023
9/N/2023
9 886,21 € Lukáš Schrimpel Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
28. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb k Plánu obnovy a odolnosti SR
51/O/23
5 400,00 € Consulting & Edication Partners, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
28. Jún 2023
Darovacia zmluva
17/D/23
350,00 € PhDr. Elena Nekorancová Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
28. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb k Plánu obnovy a odolnosti SR
50/O/23
5 400,00 € Consulting & Edication Partners, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
26. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10/N/2023
10/N/2023
3 008,72 € Protetika, a.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
23. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20236229_Z
9 597,60 € EKO VÝŤAHY s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
22. Jún 2023
Rámcová zmluva o výkone činnosti
APS/2
0,00 € Ambulancia praktického lekára AMJ s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici