Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu
23/2023
0,00 € BVS a.s., Bratislava Obec Brestovec
19. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu
22/2023
0,00 € BVS a.s., Bratislava Obec Brestovec
16. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí služby č. 2/6/2023
29/2023
100,00 € László Simon Obec Brestovec
16. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí služby č.1/6/2023
28/2023
980,00 € Szilvia Fischer Migaly Obec Brestovec
15. Jún 2023
Zmluva o vykonávaní odborných veterinárnych činností a služieb
21/2023
0,00 € MVDr. Miloš Čelka Obec Brestovec
14. Jún 2023
Dodatok č. 10 k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom
23/2023
0,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Obec Brestovec
14. Jún 2023
Zmluva o spracovaní osobných údajov
19/2023
0,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Brestovec
14. Jún 2023
Zmluva o prevádzke, mesačná prevádzka WWW stránok, Ev. číslo: SOP-04-06-2023-SK
22/2023
42,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Brestovec
14. Jún 2023
Zmluva o dielo, výroba www stránok, Ev. číslo: SOD-04-06-2023-SK
20/2023
1 375,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Brestovec
14. Jún 2023
Zmluva o poskytovanie produktu 140-0007- Doména II. úrovne registrácie a prevádzky, Ev. číslo: DOM-04-06-2023-SK
21/2023
38,40 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Brestovec
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2023
20/2023
250,00 € NsP Myjava Obec Brestovec
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 5/2023
19/2023
300,00 € Mesto Myjava Obec Brestovec
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4/2023
18/2023
42,00 € Mesto Senica Obec Brestovec
31. Máj 2023
Zmluva o dodaní služieb č. 5/2023
17/2023
0,00 € Ing. Slavomír Otrubčiak Obec Brestovec
30. Máj 2023
Zmluva o dodaní služieb č. 4/2023
16/2023
0,00 € Peter Topolčany Obec Brestovec
29. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/2023
15/2023
1 000,00 € ZO SZZ Brestovec Obec Brestovec
15. Máj 2023
Dodatok č. 2023/1 k Zmluve o udelení licencie 239
14/2023
248,00 € Foresta SK, a.s. Obec Brestovec
12. Máj 2023
Zmluva č. 323 0370 o poskytnutí dotácie - DPO SR
13/2023
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Brestovec
9. Máj 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
12/2023
0,00 € Miroslav Pituch s manž. Obec Brestovec
28. Apríl 2023
Zmluva č. 323 0265 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
10/2023
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Brestovec