Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. December 2022
Dodatok č. 02/2022 k Zmluve o dielo č. 19/2003
48/2022
72,00 € Peter Chňupa Obec Brestovec
15. December 2022
Zmluva o vývoze odpadových vôd zo žumpy - doplnenie
47/2022
0,00 € Ján Bičian Obec Brestovec
6. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 1010062019
46/2022
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Obec Brestovec
30. November 2022
Dohoda o ukončení Mandátnej zmluvy č. 20/004/20
67/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Brestovec
29. November 2022
Zmluva o dodávke pramenitej vody -Pi Aquaunion s.r.o.
66/2022
0,00 € Pi Aquaunion, s.r.o. Obec Brestovec
28. November 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
45/2022
0,00 € STAS s.r.o. Myjava Obec Brestovec
16. November 2022
Zmluva o vývoze odpadových vôd zo žumpy
44/2022
0,00 € Ján Bičian Obec Brestovec
14. Október 2022
Zmluva o dodaní služieb č. 6/2022
43/2022
0,00 € Boris Pálenik Obec Brestovec
10. Október 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 309070AIJ2
42/2022
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Brestovec
27. September 2022
Záložná zmluva č. 400/113/2020
46/2022
375 388,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Brestovec
22. September 2022
Zmluva o zabezpečení propagácie a reklamy č. 2/2022
44/2022
1 250,00 € Bream, s. r. o. Obec Brestovec
22. September 2022
Dohoda č. 22/10/010/4
41/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom Obec Brestovec
9. September 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
40/2022
100,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Dunaja Obec Brestovec
8. September 2022
Zmluva č. B/99/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Brestovec
33/2022
20,00 € Obec Brestovec Obec Brestovec
30. August 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č.2022/052
29/2022
1 100,00 € Ing. Ľudovít Fiala, certifikovaný audítor, č. licencie UDVA 1139 Obec Brestovec
25. August 2022
Zmluva o dielo
39/2022
24 891,78 € STAS s.r.o. Myjava Obec Brestovec
18. August 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 008/2016
38/2022
0,00 € Brantner Slovakia s.r.o. Obec Brestovec
15. August 2022
Zmluva č. B/12/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Brestovec
22/2022
20,00 € Obec Brestovec Obec Brestovec
1. August 2022
Zmluva o poskytnutí služby č. 3/8/2022
18/2022
80,00 € Terézia Eiseltová Obec Brestovec
1. August 2022
Zmluva o poskytnutí služby č.1/8/2022
16/2022
160,00 € László Simon Obec Brestovec