Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Máj 2022
Nájomná zmluva kultúrneho domu 2/2022
2/2022
130,00 € Mária Raffai Obec Brestovec
5. Máj 2022
Zmluva č. 322 0266 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
322 0266
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Brestovec
2. Máj 2022
Dodatok č. DBK/18/06/2195
19/2022
0,00 € KOMENSKY, s.r.o. Obec Brestovec
26. Apríl 2022
Kúpna zmluva
18/2022
631,00 € Občania Obec Brestovec
20. Apríl 2022
Nájomná zmluva kultúrneho domu 1/2022
1/2022
130,00 € Šarlota Raffaiová Obec Brestovec
18. Január 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
806277001-2-2021
160,00 € Železnice Slovenskej republiky Obec Brestovec
22. Jún 2021
Zmluva o národnom spolufinancovaní
648/2021
14 215,50 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Brestovec
30. Október 2020
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-VO-329-036/2020
KRHZ-TN-VO-329-036/2020
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Brestovec
13. Október 2020
Zmluva č. 17/POD-401/20 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD
SAŽP SE/POD/2020/70
5 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Brestovec
10. Jún 2020
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-NR-VO-153-002/2020
KRHZ-NR-VO-153-002/2020
67 770,60 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Brestovec
27. Máj 2020
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071T116 zo dňa 11.04.2019
585/2020
14 500,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Obec Brestovec
30. Október 2019
Z M L U V A č. 140694 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140694 08U02
170 000,00 € Environmentálny fond Obec Brestovec
20. September 2019
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-186-024/2019
KRHZ-TN-186-024/2019
110 040,00 € SR, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Brestovec
2. August 2019
Z M L U V A č. 134782 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134782 08U03
18 000,00 € Environmentálny fond Obec Brestovec
16. Júl 2019
ZMLUVA č. 13/POD-401/19 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD
SAŽP SE/POD/2019/35
4 750,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Brestovec
15. Apríl 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071T116 zo dňa 11. apríla 2019.
323/2019
14 500,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Obec Brestovec
22. Október 2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002923 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2018-002923
29 983,38 € Ministerstvo vnútra SR Obec Brestovec
27. September 2018
Zmluva č. 15/POD-401/18 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD
SAŽP SERP/POD/2018/150
5 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Brestovec
25. September 2018
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-152-014/2018
KRHZ-NR-152-014/2018
13 840,54 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Brestovec
9. August 2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-001486-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2018-001486-003
30 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Brestovec