Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Apríl 2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky
340/2017
10 000,00 € Úrad vlády SR Obec Pečovská Nová Ves
7. Február 2017
zmluva o budúcej zmluve na VB
845 876 008-2-2017 -ZoBZVB
Doplnená
335,00 € Železnice Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
8. November 2016
Dohoda o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva obce
OU-PO_ZM_MPO-224-2016_2016
0,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Prešov Obec Pečovská Nová Ves
12. Máj 2016
Kúpna zmluva
Z201610984_Z
5 115,90 € Ademma s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
24. Marec 2016
Kúpna zmluva
Z20166581_Z
17 862,00 € CAMEA car, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
12. Január 2016
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-728-088/2015
KRHZ-PO-728-088/2015
14 359,00 € Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
6. November 2015
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-548
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-548_2015
Doplnená
1 258,80 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
9. Október 2015
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
1527/DIGI/2015
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Obec Pečovská Nová Ves
16. Júl 2015
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-433-019/2015
KRHZ-PO-433-019/2015
114 813,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
10. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201515348_Z
52,00 € APL plus, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
19. Máj 2015
Kúpna zmluva
Z20157735_Z
10 950,00 € Unistav Teplička, s. r. o. Obec Pečovská Nová Ves
9. September 2014
Zmluva o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD - Zelená dedina
SAŽP SERP/2014/205, č. 33/ZD2-63/14
Doplnená
4 797,06 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Pečovská Nová Ves
6. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR
132/2012
4 820,00 € Úrad vlády SR Obec Pečovská Nová Ves
20. December 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie na realizáciu projektu „Sociálne a kultúrne potreby a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity
2072/2011
6 000,00 € Úrad vlády SR Obec Pečovská Nová Ves
11. Apríl 2011
Nájomná zmluva
36/2011-PR
21,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Obec Pečovská Nová Ves
23. Marec 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na zrealizovanie prvých štartovacích projektov prevencie pred povodňami v roku 2010
Dodatok č. 1/2011 k zml. 1267/2010
0,00 € Úrad vlády SR Obec Pečovská Nová Ves