Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Júl 2022
Zmluva č. 434/2022/OPR o poskytnutí dotácie
123/2022
2 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Pečovská Nová Ves
21. Júl 2022
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-378-008/2022
274/2022
41 458,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
19. Júl 2022
ZMLUVA č. 434/2022/OPR o poskytnutí dotácie
434/2022/OPR
2 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Pečovská Nová Ves
14. Júl 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 11.12.2017
128/2022-2
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
14. Júl 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. ZoP/2022/363 - Pečovská Nová Ves, IBV Mlynská
ZoP/2022/363
Doplnená
2 348,54 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
12. Júl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 20.12.2021 - Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska v Pečovskej Novej Vsi
278/2022-2
867 508,44 € GMT development, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
12. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
418/2022
3 649,68 € Hempea s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
8. Júl 2022
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č: ZM_SEP-IMRK3-2021/004237 zo dňa 05.10.2021
75/2022
59 492,20 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) Obec Pečovská Nová Ves
8. Júl 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. KRHZ-PO-VO-378-008/2022
KRHZ-PO-VO-378-008/2022
41 458,60 € Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
22. Jún 2022
Hromadná licenčná zmluva
VP/22/07005/001
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Pečovská Nová Ves
22. Jún 2022
Zmluva o dielo - Hygienické centrum Pečovská Nová Ves
376/2022
144 781,74 € JK TIM s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
22. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2019-61/BUG9
1
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
15. Jún 2022
Záložná zmluva č. 700/84/2022
700/84/2022/ZZ
167 037,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Pečovská Nová Ves
15. Jún 2022
Zmluva o úvere
700/83/2022
1 114 750,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Pečovská Nová Ves
15. Jún 2022
Záložná zmluva č. 700/83/2022
700/83/2022/ZZ
1 449 175,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Pečovská Nová Ves
15. Jún 2022
Zmluva o úvere
700/84/2022
128 490,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Pečovská Nová Ves
9. Jún 2022
Zmluva č. 0008-PRB/2022 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
0008-PRB/2022
58 920,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
9. Jún 2022
Zmluva č. 0007-PRB/2022 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
0007-PRB/2022
600 250,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
7. Jún 2022
Zmluva o grantovom účte
358/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
24. Máj 2022
Zmluva o dielo - Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v MRK obce Pečovská Nová Ves
338/2022
Doplnená
371 652,78 € Metrostav DS a.s. Obec Pečovská Nová Ves