Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2019
DODATOK Č. 2 k Zmluve o poskytnutí regionálneho príspevku č. 873/2017 v znení dodatku č. 1/2018
98/2019
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Obec Pečovská Nová Ves
10. Apríl 2019
DODATOK Č. 1/2019 k Zmluve o poskytnutí regionálneho príspevku č. 1149/2018
97/2019
120 000,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Obec Pečovská Nová Ves
15. Február 2019
Zmluva o bezodplatnom prevode na obec č.02306/2018-PKZO-K40055/18.00 - Obec Pečovská Nová Ves
02306/2018-PKZO-K40055/18.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Pečovská Nová Ves
11. December 2018
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku
1149/2018
120 000,00 € Úrad vlády SR Obec Pečovská Nová Ves
10. December 2018
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku
1150/2018
10 000,00 € Úrad vlády SR Obec Pečovská Nová Ves
5. December 2018
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku
1176/2018
8 000,00 € Úrad vlády SR Obec Pečovská Nová Ves
4. December 2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
818/2018
10 000,00 € Úrad vlády SR Obec Pečovská Nová Ves
21. August 2018
Zmluva o bezodplatnom prevode č. 00628/2018-PKZO-K40017/18.00 - Obec PEČOVSKÁ NOVÁ VES
00628/2018-PKZO-K40017/18.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Pečovská Nová Ves
21. August 2018
Zmluva o bezodplatnom prevode č. 00892/2018-PKZO-K40023/18.00 - Obec Pečovská Nová Ves, k. ú. Pečovská Nová Ves
00892/2018-PKZO-K40023/18.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Pečovská Nová Ves
15. August 2018
Z M L U V A č. 129750 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
129750 08U02
84 500,00 € Environmentálny fond Obec Pečovská Nová Ves
10. Júl 2018
Z M L U V A č. 128068 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
128068 08U01
200 000,00 € Environmentálny fond Obec Pečovská Nová Ves
25. Máj 2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-001455-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2018-001455-003
27 383,31 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
9. November 2017
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku
884/2017
5 000,00 € Úrad vlády SR Obec Pečovská Nová Ves
8. November 2017
Z M L U V A č. 123895 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
123895 08U03
49 362,00 € Environmentálny fond Obec Pečovská Nová Ves
30. Október 2017
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku
873/2017
Doplnená
45 000,00 € Úrad vlády SR Obec Pečovská Nová Ves
25. September 2017
NZ č. 845 876 010-2-2017-NZP
845 876 010-2-2017
Doplnená
3 304,40 € Železnice Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
8. August 2017
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku
844/2017
25 000,00 € Úrad vlády SR Obec Pečovská Nová Ves
3. August 2017
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku
860/2017
20 000,00 € Úrad vlády SR Obec Pečovská Nová Ves
10. Júl 2017
Kúpna zmluva
Z201732330_Z
349,20 € Simply supplies a.s. Obec Pečovská Nová Ves
25. Máj 2017
Nájomná zmluva - prenájom odvodňovacieho kanála
HM/015-2017/300
10,00 € Hydromeliorácie, š.p. Obec Pečovská Nová Ves