Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Máj 2022
Zmluva č. 322 0812 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
306/2022
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Pečovská Nová Ves
3. Máj 2022
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
262/2022
4 200,00 € Tonada, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
3. Máj 2022
Zmluva o pripojení do distribučnej siete č. 8005710422
281/2022
216,36 € SPP - distribúcia, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
28. Apríl 2022
Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO 12/2022/RCV
264/2022-2
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
28. Apríl 2022
Zmluva o manažmente projektu - Rozšírenie zberného dvora v obci Pečovská Nová Ves
292/2022
0,00 € MP Profit PB, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
25. Apríl 2022
Kúpna zmluva
285/2022
35 000,00 € Peter Batromij Obec Pečovská Nová Ves
22. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 20.12.2021 - Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska v Pečovskej Novej Vsi
278/2022
845 846,72 € GMT development, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
21. Apríl 2022
Zmluva o grantovom účte
276/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
21. Apríl 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. ZoP/2021/123 - Pečovská Nová Ves, ul. Na Pečovec
275/2022
1 494,53 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
19. Apríl 2022
Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
270/2022
5 000,00 € OZ Divadlo Maska Obec Pečovská Nová Ves
19. Apríl 2022
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia chodníka pre peších na ul. Ľutinskej v Pečovskej Novej Vsi
271/2022
Doplnená
12 073,32 € Metrostav DS a.s. Obec Pečovská Nová Ves
13. Apríl 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny - OM Kvetná 857/41, Pečovská Nová Ves
258/2022-2
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Pečovská Nová Ves
13. Apríl 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny - OM Kvetná 858/42, Pečovská Nová Ves
258/2022-4
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Pečovská Nová Ves
13. Apríl 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny - OM Kvetná 858/43, Pečovská Nová Ves
258/2022-5
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Pečovská Nová Ves
13. Apríl 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny - OM Kvetná 858/42, Pečovská Nová Ves
258/2022-3
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Pečovská Nová Ves
13. Apríl 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny - OM Kvetná 857/41, OM Kvetná 857/40, Pečovská Nová Ves
258/2022-1
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Pečovská Nová Ves
13. Apríl 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny - OM Kvetná 857/40, OM Kvetná 858/43, Pečovská Nová Ves
258/2022-6
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Pečovská Nová Ves
8. Apríl 2022
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru počas realizácie stavby: Využitie aerotermálnej energie pri výrobe tepla v ZŠ a MŠ Pečovská Nová Ves
253/2022
14 850,00 € Konviz s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
8. Apríl 2022
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve zo dňa 10.02.2022
27/2022-2
1 928 622,00 € STAV-MAJO s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
6. Apríl 2022
Zmluva o dielo - Externé riadenie projektu s názvom "Využitie aerotermálnej energie pri výrobe tepla v ZŠ a MŠ Pečovská Nová Ves"
248/2022
18 392,40 € Euroleader Consulting, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves