Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. November 2019
Z M L U V A č. 140570 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140570 08U02
200 000,00 € Environmentálny fond Obec Pečovská Nová Ves
21. November 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
OU-PO_ZM_OO-266-2019_2019
6 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Prešov Obec Pečovská Nová Ves
25. September 2019
Protokol k odovzdaniu vlastníctva nehnuteľností vo vlastníctve štátu, ktoré tvorili verejný majetok v k.ú.Pečovská Nová Ves, okres Sabinov
02038/2019-UVOV-U00007/19.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Pečovská Nová Ves
16. September 2019
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 845 876 010-2-2017-NZP z 19.09.2017v znení Dodatku č. 1 z 08.02.2018
Dodatok č. 2 k NZ 845 876 010-2-2017
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
3. September 2019
Zmluva o bezodplatnom prevode c.01846/2019-PKZO-K40017/19.00, Obec Pečovská Nová Ves, k.ú.Pečovská Nová Ves
01846/2019-PKZO-K40017/19.00
56,76 € Slovenský pozemkový fond Obec Pečovská Nová Ves
2. September 2019
Zmluva o bezodplatnom prevode vl. pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 02284/2019-PKZO-K40023/19.00, - Pečovská Nová Ves, k.ú.Pečovská Nová Ves
02284/2019-PKZO-K40023/19.00
409,34 € Slovenský pozemkový fond Obec Pečovská Nová Ves
20. August 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
233/2019
8 300,00 € Úrad vlády SR Obec Pečovská Nová Ves
13. August 2019
Zmluva o prevode vlastníctva č. 00665/2019-PKZP-K40088/19.00 - Obec Pečovská Nová Ves, k. ú. Pečovská Nová Ves
00665/2019-PKZP-K40088/19.00
16 624,86 € Slovenský pozemkový fond Obec Pečovská Nová Ves
7. August 2019
Zmluva o zriadení vecného bremena
845 876 001-1-2019-ZVB
260,00 € Železnice Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
30. Júl 2019
Zmluva o bezododplatnom prevode vlastníctva pozemkov na obec č. 03081/2018-PKZO-K40064/18.00 - Obec Pečovská Nová Ves, k.ú. Pečovská Nová Ves
03081/2018-PKZO-K40064/18.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Pečovská Nová Ves
29. Máj 2019
Z M L U V A č. 134143 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134143 08U01
Doplnená
200 000,00 € Environmentálny fond Obec Pečovská Nová Ves
29. Apríl 2019
Zmluva o prevode vlastníctva č. 00096/2019-PKZP-K40020/19.00 - Obec Pečovská Nová Ves, k. ú. Pečovská Nová Ves
00096/2019-PKZP-K40020/19.00
106,41 € Slovenský pozemkový fond Obec Pečovská Nová Ves
29. Apríl 2019
Dohoda o zr. a vypor. podielového spoluvlastníctva č. 03321/2018-PKZP-K40381/18.00 - Obec Pečovská Nová Ves, k. ú. Pečovská Nová Ves
03321/2018-PKZP-K40381/18.00
7 671,51 € Slovenský pozemkový fond Obec Pečovská Nová Ves
29. Apríl 2019
Kúpna zmluva č. 03311/2018-PKZ-K40635/18.00 - obec Pečovská Nová Ves, k. ú. Pečovská Nová Ves
03311/2018-PKZ -K40635/18.00
60,27 € Slovenský pozemkový fond Obec Pečovská Nová ves
12. Apríl 2019
DODATOK Č. 2 k Zmluve o poskytnutí regionálneho príspevku č. 873/2017 v znení dodatku č. 1/2018
98/2019
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Obec Pečovská Nová Ves
10. Apríl 2019
DODATOK Č. 1/2019 k Zmluve o poskytnutí regionálneho príspevku č. 1149/2018
97/2019
120 000,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Obec Pečovská Nová Ves
15. Február 2019
Zmluva o bezodplatnom prevode na obec č.02306/2018-PKZO-K40055/18.00 - Obec Pečovská Nová Ves
02306/2018-PKZO-K40055/18.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Pečovská Nová Ves
11. December 2018
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku
1149/2018
120 000,00 € Úrad vlády SR Obec Pečovská Nová Ves
10. December 2018
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku
1150/2018
10 000,00 € Úrad vlády SR Obec Pečovská Nová Ves
5. December 2018
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku
1176/2018
8 000,00 € Úrad vlády SR Obec Pečovská Nová Ves