Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služieb - konektivity na službu DidaktaSK
2/2024
0,00 € SILCOM Multimedia SK, s.r.o. Obec Perín-Chym
8. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1/2024
1/2024
0,00 € Helena Šoltésová Obec Perín-Chym
11. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
100/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Perín-Chym
5. December 2023
Darovacia zmluva
99/2023
0,00 € Deutche Telekom System Solution Slovakia s.r.o. Obec Perín-Chym
21. November 2023
Nájomná zmluva č. 94/2023
98/2023
0,00 € Ing. Gabriel Szaniszlo SHR Obec Perín-Chym
20. November 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
97/2023
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Perín-Chym
14. November 2023
Dohoda o vykonaní práce
95/2023
0,00 € MUDr. Juraj Czikk Obec Perín-Chym
14. November 2023
Dohoda o vykonaní práce
94/2023
0,00 € Štefan Trembecki Obec Perín-Chym
14. November 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci pri zabezpečení projektu "Dajme spolu gól"
96/2023
0,00 € Slovenský futbalový zväz Obec Perín-Chym
9. November 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001267-057
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001267-057_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Perín-Chym
8. November 2023
Nájomná zmluva č.93/2023
93/2023
0,00 € Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Períne Obec Perín-Chym
31. Október 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 25.04.1995
92/2023
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Obec Perín-Chym
30. Október 2023
Darovacia zmluva č.p.SITB-OO2-2023/001267-057
91/2023
0,00 € MVSR Obec Perín-Chym
27. Október 2023
Dohoda č. 23/41/010/71
90/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Perín-Chym
24. Október 2023
Úrazové poistenie žiakov - č.111115145
87/2023
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Obec Perín-Chym
24. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 06/2023
89/2023
0,00 € MVDr. Gabriela Katuščáková Obec Perín-Chym
24. Október 2023
Úrazové poistenie žiakov - č.111115146
88/2023
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Obec Perín-Chym
23. Október 2023
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
86/2023
0,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Perín-Chym
19. Október 2023
Dohoda
85/2023
0,00 € František Krivda Obec Perín-Chym
10. Október 2023
zmluva o výkone činnosti športového odborníka - trénera v rámci realizácie projektu "Dajme spolu gól2022/2023 a projektu "UEFA Disney Playmakers"
83/2023
0,00 € Róbert Takáč Obec Perín-Chym