Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. August 2023
zmluva o dielo č. 05/2023
60/2023
0,00 € ing. arch.Viktor Malinovský Obec Perín-Chym
16. August 2023
zmluva o dielo č. 04/2023
59/2023
0,00 € ing. arch.Viktor Malinovský Obec Perín-Chym
14. August 2023
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
58/2023
0,00 € BEST MED s.r.o. Obec Perín-Chym
11. August 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena a o úprave súvisiacich vzťahov
57/2023
0,00 € Gréckokatolícka cirkev, farnosť Cestice Obec Perín-Chym
9. August 2023
Dohoda o vykonaní práce
56/2023
0,00 € MUDr. Juraj Czikk Obec Perín-Chym
20. Júl 2023
Mandátna zmluva
55/2023
0,00 € LOGTRADE s.r.o. Obec Perín-Chym
23. Jún 2023
Kúpna zmluva
52/2023
0,00 € Ladislav Špegár Obec Perín-Chym
23. Jún 2023
Mandátna zmluva
53/2023
0,00 € Ing. Vladimír Kačmár - firma MC44 Obec Perín-Chym
23. Jún 2023
Kúpna zmluva
54/2023
0,00 € Peter Fazekáš a Zuzana Fazekášová Obec Perín-Chym
22. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta 04/2023
51/2023
0,00 € Štefan Šingovský Obec Perín-Chym
16. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
50/2023
0,00 € Energia plus s.r.o. Obec Perín-Chym
13. Jún 2023
Dohoda o dobrovoľníckej službe
49/2023
0,00 € Marta Spišiaková Obec Perín-Chym
19. Máj 2023
Kúpna zmluva
48/2023
0,00 € CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. Obec Perín-Chym
9. Máj 2023
Zmluva o spolupráci č. 10/2023
47/2023
0,00 € Strom života, o.z. Obec Perín-Chym
2. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2023
45/2023
0,00 € Obecný futbalový klub Perín Obec Perín-Chym
28. Apríl 2023
Dohoda o vykonaní práce
44-2023
0,00 € Marek Lovás Obec Perín-Chym
26. Apríl 2023
Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu
43/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Perín-Chym
19. Apríl 2023
Zmluva o bežnom účte
40/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Perín-Chym
19. Apríl 2023
Zmluva o bežnom účte
42/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Perín-Chym