Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Október 2023
zmluva o výkone činnosti športového odborníka - trénera v rámci realizácie projektu "Dajme spolu gól2022/2023 a projektu "UEFA Disney Playmakers"
83/2023
0,00 € Róbert Takáč Obec Perín-Chym
10. Október 2023
Dohoda o pracovnej činnosti č. 3
84/2023
0,00 € Róbert Takáč Obec Perín-Chym
27. September 2023
Dohoda o určení spoločného školského obvodu
79/2023
0,00 € Obec Seňa Obec Perín-Chym
27. September 2023
dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
82/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Perín-Chym
27. September 2023
Zmluva č. 23/0887/0009 (213518)
81/2023
0,00 € ANTIK Telecom s.r.o. Obec Perín-Chym
27. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
80/2023
0,00 € Základná umelecká škola Obec Perín-Chym
14. September 2023
Dodatok č. 1 k ZMLUVE O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ č. SKHU/1601/1.1/198
3065/2023
59 923,81 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Perín-Chym
11. September 2023
dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
78/2023
0,00 € H2L COMPANY s.r.o. Obec Perín-Chym
11. September 2023
dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
77/2023
0,00 € Eva Bodnárová - EVA Obec Perín-Chym
11. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o národnom spolufinancovaní č. SKHU/1601/1.1/198
76/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Perín-Chym
7. September 2023
dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
75/2023
0,00 € BEST MED s.r.o. Obec Perín-Chym
7. September 2023
dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
74/2023
0,00 € MUDr. Tünde Mohňanská Obec Perín-Chym
6. September 2023
dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
72-2023
0,00 € Viliam Lacko Obec Perín-Chym
6. September 2023
dohoda č.3-2023 o spolufinancovaní Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Perín - Chym
73/2023
0,00 € VLS Trade s.r.o. Obec Perín-Chym
6. September 2023
dohoda č. 1/2023 o spolufinancovaní Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Perín - Chym
70/2023
0,00 € Ján Kalinák Obec Perín-Chym
6. September 2023
dohoda č. 2/2023 o spolufinancovaní Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Perín - Chym
71/2023
0,00 € Mgr. Gabriel Lukáč Obec Perín-Chym
6. September 2023
dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
64/2023
0,00 € TT&L s.r.o. Obec Perín-Chym
6. September 2023
dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
66/2023
0,00 € Mária Špegárová Obec Perín-Chym
6. September 2023
dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
65/2023
0,00 € FLORZIN, s.r.o. Obec Perín-Chym
6. September 2023
dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
67/2023
0,00 € GYN Turňa s.r.o. Obec Perín-Chym