Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. December 2021
Zmluva o výpožičke nehnuteľného a hnuteľného majetku štátu
20211125_výpožička §21ab ods. 1 a 2 zák. 133/2002 Z. z. o SAV
0,00 € Biomedicínske centrum SAV Slovenská akadémia vied
3. December 2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného a nehnuteľného majetku štátu
20211125_výpožička §21ab ods. 1 a 2 zák. 133/2002 Z. z. o SAV
0,00 € Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
3. December 2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného a nehnuteľného majetku štátu
20211125_výpožička §21ab ods. 1 a 2 zák. 133/2002 Z. z. o SAV
0,00 € Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
3. December 2021
Zmluva o výpožičke nehnuteľného a hnuteľného majetku štátu
20211125_výpožička §21ab ods. 1 a 2 zák. 133/2002 Z. z. o SAV
0,00 € Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
3. December 2021
Rámcová zmluva o dielo a Zmluva o udelení sublicencie
202135
0,00 € Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
3. December 2021
Kúpna zmluva č. ZM1/2021-30
ZM1_2021_30
Doplnená
2 553 060,00 € KVANT spol. s r.o. Slovenská akadémia vied
3. December 2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného a nehnuteľného majetku štátu
202134
0,00 € Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
3. December 2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného a nehnuteľného majetku štátu
20211125_výpožička §21ab ods. 1 a 2 zák. 133/2002 Z. z. o SAV
0,00 € Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
3. December 2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
20211125_výpožička §21ab ods. 1 a 2 zák. 133/2002 Z. z. o SAV
0,00 € Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
3. December 2021
Zmluva o výpožičke nehnuteľného a hnuteľného majetku štátu
20211125_výpožička §21ab ods. 1 a 2 zák. 133/2002 Z. z. o SAV
0,00 € Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
3. December 2021
Kúpna zmluva č. ZM1/2021-28
ZM1_2021_28
Doplnená
6 591 739,20 € PRAGOLAB s.r.o. Slovenská akadémia vied
3. December 2021
Príkazná zmluva
303/2021
100,00 € prof. Franco Cacialli Slovenská akadémia vied
3. December 2021
Zmluva o výpožičke nehnuteľného a hnuteľného majetku štátu
20211125_výpožička §21ab ods. 1 a 2 zák. 133/2002 Z. z. o SAV
0,00 € Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
3. December 2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného a nehnuteľného majetku štátu
20211125_výpožička §21ab ods. 1 a 2 zák. 133/2002 Z. z. o SAV
0,00 € Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
3. December 2021
Kúpna zmluva č. ZM1/2021-27
ZM1_2021_27
Doplnená
3 376 714,80 € PRAGOLAB s.r.o. Slovenská akadémia vied
3. December 2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného a nehnuteľného majetku štátu
20211125_výpožička §21ab ods. 1 a 2 zák. 133/2002 Z. z. o SAV
0,00 € Centrum biovied Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
3. December 2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
20211125_výpožička §21ab ods. 1 a 2 zák. 133/2002 Z. z. o SAV
0,00 € Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
2. December 2021
Kúpna zmluva
20211125_ReproMedica,s.r.o.
1 300 000,00 € ReproMedica, s. r. o. Slovenská akadémia vied
2. December 2021
DOHODA O ZABEZPEČENÍ LETECKEJ PREPRAVY A REFUNDÁCII FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
20211201_letecka preprava
0,00 € Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky Slovenská akadémia vied
1. December 2021
Príkazná zmluva
329/2021
100,00 € Prof. Maria Minunni Slovenská akadémia vied