Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve na údržbu ciest - zmena čísla účtu
65/2023
0,00 € Slovenská správa ciest Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
15. November 2023
Rámcová kúpna zmluva
63/2023
15 756,98 € IRDistribution a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
14. November 2023
Poistná zmluva - poistenie majetku
64/2023
45 016,64 € Union poisťovňa a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
13. November 2023
Zmluva o dielo - recyklácia vozovky za studena II/502 Vinosady
62/2023
744 816,30 € COLAS Slovakia a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
8. November 2023
Poistná zmluva pre PZP
61/2023
21 128,40 € Union poisťovňa Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
7. November 2023
Licenčná zmluva - licencia k CEMPRES a k Databáze
60/2023
0,00 € Slovenská správa ciest Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
7. November 2023
Zmluva o dielo - revitalizácia cesty II/501 Plavecký Mikuláš - hranica kraja BSK/TTSK
57/2023
497 614,16 € EUROVIA SK a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
7. November 2023
Zmluva o dielo - PD administratívno-prevádzkovej budovy a haly SC
58/2023
7 700,00 € Ing. Stanislav Sýkora Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
7. November 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 44/2023 - práce naviac
59/2023
157 980,11 € DIOS s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
2. November 2023
Zmluva o dielo - opravy záchytných bezpečnostných zariadení na rímsach
56/2023
109 626,86 € Swietelsky-Slovakia s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
2. November 2023
Kúpna zmluva - posypová nadstavba a predná snehová radlica
55/2023
87 900,00 € HYCA s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
27. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202311774_Z
3 580,51 € borotech s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
26. Október 2023
Zmluva o dielo - preloženie cyklolávky cez Šurský kanál
53/2023
177 131,27 € P.S. in, a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
25. Október 2023
Rámcová zmluva - čistenie priepustov, dažďovej kanalizácie a vpustí, frézovanie priepustov, monitoring
52/2023
124 528,80 € SEZAKO Trnava s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
16. Október 2023
Rámcová dohoda
Z202311068_Z
34 674,00 € Motor-Car Bratislava spol. s r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
12. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202311053_Z
5 908,80 € Wacker Neuson s. r. o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
11. Október 2023
Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve o dielo - z dôvodu zmeny TP diela, rozšírenie zoznamu cestných úsekov o cesty I.triedy
48/2023
0,00 € INGDOP s.r.o., organizačná zložka Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
11. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZsNH09/2023, navýšenie celkovej ceny diela z dôvodu potrebnej práce naviac
49/2023
23 964,29 € littlefinger, s.r.o., Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
5. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202310611_Z
2 032,44 € TOMS - SK, s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
2. Október 2023
Zmluva o dielo č. PT 27/2023
0102/0023/23
189 600,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja