Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2023
Doplnková zmluva k Rámcovej zmluve o nájme vozidiel a správe vozového parku č.101587 " vozidlo TOYOTA Proace City Ver 1.2t 110 Swb Co 81kW ( AA961BR ) "
BBRSC /04099/2023
270,94 € LeasePlan Slovakia s.r.o., Bratislava Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
26. Jún 2023
Doplnková zmluva k Rámcovej zmluve o nájme vozidiel a správe vozového parku č.101587 " vozidlo TOYOTA Proace City Ver 1.2t 110 Swb Co 81kW ( AA984BR ) "
BBRSC/04102/2023
270,94 € LeasePlan Slovakia s.r.o., Bratislava Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
26. Jún 2023
Doplnková zmluva k Rámcovej zmluve o nájme vozidiel a správe vozového parku č.101587 " vozidlo TOYOTA Proace City Ver 1.2t 110 Swb Co 81kW ( AA980BR ) "
BBRSC/04103/2023
270,94 € LeasePlan Slovakia s.r.o., Bratislava Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
19. Jún 2023
Zmluva o dielo
BBRSC/03737/2023
1 832,50 € Mesto Jelšava Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
19. Jún 2023
Zmluva o dielo
BBRSC/03738/2023
7 598,78 € Mesto Jelšava Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
19. Jún 2023
Dodatok č. 1 k rámcovej dohode č. BBRSC/04732/2022 "Oleje, mazivá a špeciálne kvapaliny pre motorové vozidlá"
BBRSC/04035/2023
0,00 € Slovnaft, a.s. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
16. Jún 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky a iné práva č. 983/2023/ZZ
BBRSC/04049/2023
0,00 € Všeobecná úverová banka a.s. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
16. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o kontokorentnom účte č. 481/2020/UZ
BBRSC/04048/2023
2 500 000,00 € Všeobecná úverová banka a.s. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
15. Jún 2023
Dohoda o postúpení práv a povinností zo Zmluvy o poskytovaní služieb BBRSC/03350/2021
BBRSC/04013/2023
0,00 € Organizátor IDS BBSK, a.s., Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
7. Jún 2023
Poistná zmluva č. 5519001623 "Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel"- Dodatok č. 1
BBRSC/03547/2023
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
7. Jún 2023
Poistná zmluva č. 5519001619 "Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel"- Dodatok č. 1
BBRSC/03551/2023
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
7. Jún 2023
Poistná zmluva č. 5519001621 "Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel"- Dodatok č. 1
BBRSC/03549/2023
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
7. Jún 2023
Poistná zmluva č. 5519001622 "Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel"- Dodatok č. 1
BBRSC/03548/2023
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
7. Jún 2023
Poistná zmluva č. 5519001618 "Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel"- Dodatok č. 1
BBRSC/03552/2023
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
7. Jún 2023
Poistná zmluva č. 5519001620 "Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel"- Dodatok č. 1
BBRSC/03550/2023
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
7. Jún 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb - "Odborná príprava zamestnancov"
BBRSC/03645/2023
0,00 € JF, spol. s r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
5. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o operatívnom lízingu č. BBRSC/00931/2022
BBRSC/03669/2023
0,00 € LeasePlan Slovakia s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
29. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb č. 001/05/P/2023
BBRSC/03566/2023
0,00 € JUDr. Stanislav Rešutík Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
24. Máj 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb "Doprava materiálov určených na ZÚC a ostatných stavebných materiálov"
BBRSC/03283/2023
40 350,00 € Stavi trans s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
23. Máj 2023
Memorandum o spolupráci
Memorandum o spolupráci
0,00 € Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.