Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. August 2023
Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady
BBRSC/05036/2023
0,00 € Ing. Ján Šufliarsky Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
8. August 2023
Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady
BBRSC/04613/2023
0,00 € Mgr. Michal Bagačka Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
24. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní a využívaní informácií
BBRSC/04880/2023
0,00 € Monitora s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
24. Júl 2023
Príloha zmluvy o poskytovaní sliužieb č. 0015456
BBRSC/04909/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
24. Júl 2023
Príloha zmluvy o poskytovaní sliužieb č. 0015456
BBRSC/04906/2023
0,00 € O2 Business Services, a.s. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
21. Júl 2023
Zmluva na zber odpadu prostredníctvom odpadových nádob
BBRSC/4827/2023
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
18. Júl 2023
Čiastková zmluva o poskytovaní verejných el. komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete
BBRSC/04718/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
18. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služeb podľa VO
BBRSC/04434/2023
0,00 € AKS group, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
12. Júl 2023
Zmluva o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora + Dohoda o odmene oprávnenej osoby
BBRSC/04565/2023
0,00 € JUDr. Lucia Fabriciusová, advokátka Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
12. Júl 2023
Doplnková zmluva k Rámcovej zmluve o nájme vozidiel a správe vozového parku č.101587 " vozidlo TOYOTA Proace City Ver 1.2t 110 Swb Co 81kW ( AA994BR ) "
BBRSC/04240/2023
0,00 € LeasePlan Slovakia s.r.o., Bratislava Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
11. Júl 2023
Kúpna zmluva na "Licencie Microsoft Office 2021"
BBRSC/04132/2023
14 904,00 € AUTOCONT, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
11. Júl 2023
Dohoda o ukončení dohody o plnení povinností opravnenej osoby pre partnera verejného sektora
BBRSC/04402/2023
0,00 € JAKUBEK & PARTNERS, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
11. Júl 2023
Kúpna zmluva na "Plastové zvodidlá"
BBRSC/04194/2023
22 708,80 € HIT Slovensko, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
11. Júl 2023
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy zo dňa 14.10.2022
BBRSC/04396/2023
0,00 € Organizátor IDS BBSK, a.s. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
30. Jún 2023
Kúpna zmluva podľa VO "Kúpa nových notebookov, pracovných staníc a monitorov"
BBRSC/04117/2023
30 914,40 € SK - technik s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
26. Jún 2023
Doplnková zmluva k Rámcovej zmluve o nájme vozidiel a správe vozového parku č.101587 " vozidlo TOYOTA Proace City Ver 1.2t 110 Swb Co 81kW ( AA991BR ) "
BBRSC/04104/2023
270,94 € LeasePlan Slovakia s.r.o., Bratislava Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
26. Jún 2023
Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd č. 123009
BBRSC/03854/2023
0,00 € Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
26. Jún 2023
Doplnková zmluva k Rámcovej zmluve o nájme vozidiel a správe vozového parku č.101587 " vozidlo TOYOTA Proace City Ver 1.2t 110 Swb Co 81kW ( AA994BR ) "
BBRSC/04105/2023
270,94 € LeasePlan Slovakia s.r.o., Bratislava Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
26. Jún 2023
Rámcová dohoda "Technické plyny v tlakových fľašiach"
BBRSC/04065/2023
10 939,52 € SIAD Slovakia spol. s r. o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
26. Jún 2023
Doplnková zmluva k Rámcovej zmluve o nájme vozidiel a správe vozového parku č.101587 " vozidlo TOYOTA Proace City Ver 1.2t 110 Swb Co 81kW ( AA983BR ) "
BBRSC/04101/2023
270,94 € LeasePlan Slovakia s.r.o., Bratislava Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.