Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Mandátna zmluva
BBRSC/13/2023
0,00 € JUDr. Lucia Fabriciusová, advokátka Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
29. November 2023
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov na výkon práce k inému užívateľskému zamestnávateľovi
BBRCS/9/2023
0,00 € Ing. Miroslav Piliar Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
29. November 2023
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov na výkon práce k inému užívateľskému zamestnávateľovi
BBRSC/7/2023
0,00 € M H R Č spol. s r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
29. November 2023
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov na výkon práce k inému užívateľskému zamestnávateľovi
BBRSC/3/2023
0,00 € ATB Slovakia - Doprava s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
29. November 2023
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov na výkon práce k inému užívateľskému zamestnávateľovi
BBRSC/4/2023
0,00 € Roľnícke družstvo Bzovík Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
29. November 2023
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov na výkon práce k inému užívateľskému zamestnávateľovi
BBRSC/5/2023
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Senohrad Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
29. November 2023
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov na výkon práce k inému užívateľskému zamestnávateľovi
BBRSC/10/2023
0,00 € PFC, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
29. November 2023
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov na výkon práce k inému užívateľskému zamestnávateľovi
BBRSC/6/2023
0,00 € STAVI TRANS s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
28. November 2023
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov na výkon práce k inému užívateľskému zamestnávateľovi
BBRSC/2/2023
0,00 € MADAKRA, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
27. November 2023
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov na výkon práce k inému užívateľskému zamestnávateľovi
BBRC/07719/2023
0,00 € Kán company Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
27. November 2023
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov na výkon práce k inému užívateľskému zamestnávateľovi
BBRSC/07190/2023
0,00 € ROLTA s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
27. November 2023
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov na výkon práce k inému užívateľskému zamestnávateľovi
BBRSC/1/2023
0,00 € GEOSTAV DETVA s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
22. November 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 973326/2023
BBRSC/07730/2023
0,00 € STAVIVO IBV, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
22. November 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 101/2008/ZODH/ZA zo dňa 16.01.2008 v znení dodatkov
BBRSC/07433/2023
0,00 € HOUR, spol. s r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
21. November 2023
Dodatok č. 2 k Rámcovej kúpnej zmluve č. BBRSC/05109/2021 "Hutný materiál" Časť predmetu zákazky č. 1 - Oblasť Sever II.
BBRSC/06999/2023
0,00 € mz trade, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
21. November 2023
Dodatok č. 2 k Rámcovej kúpnej zmluve č. BBRSC/05106/2021 "Hutný materiál" Časť predmetu zákazky č. 1 - Oblasť Sever I.
BBRSC/07001/2023
0,00 € mz trade, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
21. November 2023
Dodatok č. 2 k Rámcovej kúpnej zmluve č. BBRSC/05107/2021 "Hutný materiál" Časť predmetu zákazky č. 1 - Oblasť Stred
BBRSC/07000/2023
0,00 € mz trade, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
14. November 2023
Kúpna zmluva "Chemický posypový materiál používaný na posyp v rámci zimnej údržby cestných komunikácií - kúpa a dodanie vákuovo balenej posypovej soli"
BBRSC/07289/2023
17 044,00 € EUROMAR spol. s r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
14. November 2023
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov na výkon práce k inému užívateľskému zamestnávateľovi
BBRSC/07287/2023
0,00 € Renovia, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
10. November 2023
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov na výkon práce k inému užívateľskému zamestnávateľovi
BBRSC/07400/2023
0,00 € Šipikal Karol Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.