Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní vybraných výkonov zimnej údržby ciest na základe spolupráce s obcami a vlastníkmi cestných komunikácií vedúcich k turistickým cieľom na území BBSK - časť 3
BBRSC/08407/2023
0,00 € Mesto Hriňová Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
22. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb "Zabezpečenie technickej podpory, údržby a rozvoja informačného systému ORIS"
BBRSC/08439/2023
77 053,54 € ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
22. December 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní vybraných výkonov zimnej údržby ciest na základe spolupráce s obcami a vlastníkmi cestných komunikácií vedúcich k turistickým cieľom na území BBSK - časť 2
BBRSC/08408/2023
0,00 € Technické služby Detva s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
21. December 2023
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov na výkon práce k inému užívateľskému zamestnávateľovi
BBRSC/08414/2023
0,00 € Jozef Adamec, Cestná nákladná doprava Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
18. December 2023
Zmluva o dielo "sanácia podpery mosta cez rieku Rimava za obcou Veľké Teriakovce"
BBRSC/08213/2023
36 984,43 € MODRÁ, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
14. December 2023
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov na výkon práce k inému užívateľskému zamestnávateľovi
BBRSC/08238/2023
0,00 € STRABAG s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
13. December 2023
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku "Prenájom špeciálneho nákladného motorového vozidla (sypač) pre stredisko banská Bystrica"
BBRSC/20/2023
37 920,00 € NIGOL s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
12. December 2023
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov na výkon práce k inému užívateľskému zamestnávateľovi
BBRSC/08195/2023
0,00 € Tomáš Rückschloss Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
8. December 2023
Zmluva o dielo na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavieb s názvom "Most cez Čierny hron v obci Hronec s ev. č. 2375 - 005" a "Most cez kriván potok ev. č. 2655 - 003"
BBRSC/08053/2023
79 200,00 € DAQE s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
8. December 2023
Zmluva o platobnej karte
BBRSC/15/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
4. December 2023
Inertný posypový materiál - pre zimnú sezónu 2023/2024 - časť 1 oblasť 1
BBRSC/07946/2023
92 880,00 € EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
4. December 2023
Inertný posypový materiál - pre zimnú sezónu 2023/2024 - časť 2 oblasť 2
BBRSC/07945/2023
0,00 € Kameňolom Sokolec s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
30. November 2023
Zmluva na prenájom zariadenia
BBRSC/07857/2023
0,00 € Spoje, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
30. November 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní právnych služieb č. 001/05/P/2023
BBRSC/12/2023
0,00 € JUDr. Stanislav Rešutík Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
30. November 2023
Mandátna zmluva
BBRSC/13/2023
0,00 € JUDr. Lucia Fabriciusová, advokátka Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
29. November 2023
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov na výkon práce k inému užívateľskému zamestnávateľovi
BBRCS/9/2023
0,00 € Ing. Miroslav Piliar Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
29. November 2023
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov na výkon práce k inému užívateľskému zamestnávateľovi
BBRSC/7/2023
0,00 € M H R Č spol. s r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
29. November 2023
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov na výkon práce k inému užívateľskému zamestnávateľovi
BBRSC/3/2023
0,00 € ATB Slovakia - Doprava s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
29. November 2023
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov na výkon práce k inému užívateľskému zamestnávateľovi
BBRSC/4/2023
0,00 € Roľnícke družstvo Bzovík Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
29. November 2023
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov na výkon práce k inému užívateľskému zamestnávateľovi
BBRSC/5/2023
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Senohrad Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.