Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Október 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné a súkromné účely
BBRSC/07112/2023
0,00 € Ing. Róbert Machala Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
23. Október 2023
Rámcová dohoda "Bezhotovostný nákup pohonných látokk prostredníctvom palivových kariet"
BBRSC/06831/2023
973 075,20 € SLOVNAFT, a.s. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
23. Október 2023
Dodatok č. 1 K rámcovej dohode č. BBRSC/06826/2019 "na havarijné poistenie motorovýh vozidiel"
BBRSC/05313/2023
0,00 € KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
20. Október 2023
Kúpna zmluva "Kúpa a doddanie rozmrazovacieho prostriedku na báze chloridu horečnatého (MgCl2)v tuhej forme v balení Bbig BagB pre zimnú sezónu 2023/2024"
BBRSC/06996/2023
72 374,40 € EUROMAR spol. s r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
20. Október 2023
Rámcová dohoda "Chemický posypový materiál používaný na posyp v rámci zimnej údržby cestných komunikácií - Kúpa a dodanie voľne loženej posypovej soli (NaCl) pre zimnú sezónu 2023/2024"
BBRSC/06997/2023
3 263 400,00 € EUROMAR spol. s r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
13. Október 2023
Dodatok č. 2 "Podopretie mosta IDM 3780 - most cez potok Blh za obcou Rimavská Seč"
BBRSC/06753/2023
0,00 € DC CONSTRUCTION s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
13. Október 2023
Dohoda o mlčanlivosti
BBRSC/06885/2023
0,00 € Synergon, a.s. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
12. Október 2023
Rámcová dohoda "Nákup pohonných látok do skladovacích nádrží- benkalorov"
BBRSC/06262/2023
3 827 710,80 € PETROLTRANS, a.s. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
10. Október 2023
Dodatok č. 2 k rámcovej kúpnej zmluve "na dodávku pohonných látok (motorovej nafty) do skladových nádrží - benkalorov"
BBRSC//2023
0,00 € T a M trans spedition, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
2. Október 2023
Rámcová dohoda "Nákup cestných oceľových zvodidiel - systém NH4 (Výzva č. 3)"
BBRSC/06339/2023
634 410,18 € HAKOM, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
21. September 2023
Rámcová dohoda "Pneumatiky pre nákladné motorové vozidlá, mechanizmy a prívesy"
BBRSC/06209/2023
101 260,80 € A.R.S. spol. s r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
21. September 2023
Memorandum o spolupráci
BBRSC/06277/2023
0,00 € MB sociálny podnik, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
21. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
BBRSC/05565/2023
3 840,00 € Metrostav DS a.s. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
19. September 2023
Zmluva o dielo "Oprava priepustu na ceste III/2379 križujúci vodný tok Veľký Grápeľ v km 7,298"
BBRSC/61102/2023
189 511,39 € DS Construction s.r.o., BB Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
14. September 2023
Mandátna zmluva
BBRSC/06170/2023
7 200,00 € ARCHAT MD s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
13. September 2023
Kúpna zmluva "Lyžica na zrezávanie krajníc pre rýpadlo - nakladač Hidromek HMK 102 v celkovom počte 4 kusy"
BBRSC/05785/2023
25 680,00 € RG KOVO s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
12. September 2023
Zmluva o poskytovaní služby "Štatutárny audit účtovných závierok"
BBRSC/05230/2023
21 115,20 € ADS Consult s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
6. September 2023
Dodatok č. 1 k rámcovej kúpnej zmluve č. BBRSC/05217/2019
BBRSC/05306/2023
0,00 € T a M trans spedition, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
5. September 2023
Zmluva o dielo "Opravy nákladných vozidiel, nadstavieb a snehových radlíc"
BBRSC/05439/2023
11 436,00 € RG KOVO s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
4. September 2023
Čiastková zmluva na zabezpečenie dodávky a správy elektronických stravovacích kariet
BBRSC/05593/2023
0,00 € Up Déjenuer, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.