Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. September 2023
Čiastková zmluva na zabezpečenie dodávky a správy elektronických stravovacích kariet
BBRSC/05593/2023
0,00 € Up Déjenuer, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
24. August 2023
Zmluva o dielo "Opravy nákladných vozidiel, nadstavieb a snehových radlíc"
BBRSC/05425/2023
65 499,08 € SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
24. August 2023
Zmluva o dielo "Prepojenie uličných vpustov na ceste III/2415"
BBRSC/05382/2023
23 854,28 € STAV-KOVO, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
24. August 2023
Zmluva o dielo "Opravy nákladných vozidiel, nadstavieb a snehových radlíc"
BBRSC/05428/2023
60 912,00 € RG KOVO s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
24. August 2023
Dodatok č.1 k rámcovej dohode č. BBRSC/04161/2021 "Dielenská chémia"
BBRSC/05314/2023
0,00 € Berner s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
24. August 2023
Zmluva o dielo "Opravy nákladných vozidiel, nadstavieb a snehových radlíc"
BBRSC/05426/2023
14 055,76 € SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
18. August 2023
Dodatok č. 1 K zmluve o dielo č. BBRSC/02235/2023 "Strategické hlukové mapy a akčné plány ciest II. a III. triedy"
BBRSC/05452/2023
0,00 € AKUSON s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
16. August 2023
Záložná zmluva NCRZP č. 728/CC22-ZZ1
BBRSC/05458/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
16. August 2023
Rámcová dohoda p poskytovaní služieb "Posudzovanie psychickej spôsobilosti zamestnancov"
BBRSC/0523/2023
16 500,00 € KLIP s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
16. August 2023
Zmluva o dielo "Generálne opravy motorov nákladných vozidiel a mechanizmov"
BBRSC/05415/2023
13 440,00 € BSP Truck Servis a.s. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
15. August 2023
Rámcová dohoda na poskytnutie služieb "Služby súvisiace s údržbou ciest I., II., III. triedy v okresoch Banská Bystrica, Brezno a Zvolen"
BBRSC/05352/2023
213 000,00 € Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
14. August 2023
Zmluva o dielo "Generálne opravy motorov nákladných vozidiel a mechanizmov"
BBRSC/05246/2023
49 200,00 € SNAP, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
8. August 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb "Odborná príprava zamestnancov"
BBRSC/04799/2023
8 928,00 € Podpolianska Zváračská škola, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
8. August 2023
Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady
BBRSC/04915/2023
0,00 € MUDr. Juraj Pelč Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
8. August 2023
Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady
BBRSC/04915/2023
0,00 € Auxt Ferenc Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
8. August 2023
Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady
BBRSC/05036/2023
0,00 € Ing. Ján Šufliarsky Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
8. August 2023
Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady
BBRSC/04613/2023
0,00 € Mgr. Michal Bagačka Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
24. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní a využívaní informácií
BBRSC/04880/2023
0,00 € Monitora s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
24. Júl 2023
Príloha zmluvy o poskytovaní sliužieb č. 0015456
BBRSC/04909/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
24. Júl 2023
Príloha zmluvy o poskytovaní sliužieb č. 0015456
BBRSC/04906/2023
0,00 € O2 Business Services, a.s. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.