Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Máj 2024
Zmluva o dielo
12 2024
45 204,64 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Domov MÁRIE
22. Apríl 2024
Licenčná zmluva
11 2024
7 257,60 € DODS SYSTEM, s.r.o. Domov MÁRIE
19. Február 2024
Zmluva na zber vytriedených odpadov
9 2024
0,00 € Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Domov MÁRIE
19. Február 2024
Zmluva na zber vytriedených odpadov
10 2024
0,00 € Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Domov MÁRIE
26. Január 2024
Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb
3 2024
47,97 € MCNET.SK, s.r.o. Domov MÁRIE
23. Január 2024
Zmluva o dodávke elektriny
2 2024
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Domov MÁRIE
11. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu
1 2024
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Domov MÁRIE
27. December 2023
Rámcová dohoda
46 2023
34 860,70 € Jarmila Szegéňová Domov MÁRIE
27. December 2023
Rámcová dohoda
49 2023
23 736,00 € Limas s.r.o. Domov MÁRIE
27. December 2023
Rámcová dohoda
47 2023
32 151,95 € PENAM SLOVAKIA, a.s. Domov MÁRIE
27. December 2023
Darovacia zmluva
51 2023
3 000,00 € Lekáreň BS s.r.o. Domov MÁRIE
27. December 2023
Rámcová dohoda
45 2023
4 622,10 € Jarmila Szegéňová Domov MÁRIE
27. December 2023
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda
19 581,10 € Limas s.r.o. Domov MÁRIE
27. December 2023
Rámcová dohoda
50 2023
9 834,00 € Limas s.r.o. Domov MÁRIE
19. December 2023
Rámcová dohoda
43 2023
4 855,25 € INMEDIA, spol. s r. o. Domov MÁRIE
19. December 2023
Zmluva o dodávke plynu
44 2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Domov MÁRIE
19. December 2023
Rámcová dohoda
41 2023
1 358,29 € INMEDIA, spol. s r. o. Domov MÁRIE
19. December 2023
Rámcová dohoda
38 2023
35 812,86 € INMEDIA, spol. s r. o. Domov MÁRIE
19. December 2023
Rámcová dohoda
40 2023
1 796,04 € INMEDIA, spol. s r. o. Domov MÁRIE
19. December 2023
Rámcová dohoda
39 2023
13 393,61 € INMEDIA, spol. s r. o. Domov MÁRIE