Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 27/2022
272022
21 047,39 € Kalorim s.r.o. Domov MÁRIE
20. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 26/2022
262022
16 386,00 € JStore, s.r.o. Domov MÁRIE
1. Jún 2022
Kolektívna zmluva 2022
252022
0,00 € ZOO Domov MÁRIE Domov MÁRIE
1. Jún 2022
Zmluva č. 1252/2022/ODDSM o prevode správy majetku BBSK
242022
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Domov MÁRIE
23. Máj 2022
Kúpna zmluva
232022
1 083,60 € GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky s.r.o., r.s.p. Domov MÁRIE
23. Máj 2022
Rámcová dohoda
222022
14 007,20 € INMEDIA, spol. s r. o. Domov MÁRIE
6. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode
21/2022
35 901,13 € Štefan Mesároš - VEZOPAX Domov MÁRIE
28. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode
15/2022
1 578,12 € INMEDIA, spol. s r. o. Domov MÁRIE
28. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode
18/2022
358,31 € INMEDIA, spol. s r. o. Domov MÁRIE
28. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode
16/2022
32 335,00 € INMEDIA, spol. s r. o. Domov MÁRIE
28. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode
17/2022
5 032,13 € INMEDIA, spol. s r. o. Domov MÁRIE
28. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode
19/2022
4 060,27 € INMEDIA, spol. s r. o. Domov MÁRIE
28. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode
20/2022
38 881,84 € INMEDIA, spol. s r. o. Domov MÁRIE
20. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT
14/2022
200,00 € Netbis s.r.o. Domov MÁRIE
20. Apríl 2022
Kúpna zmluva
13/2022
5 063,30 € Roľnícke družstvo Ďumbier Domov MÁRIE
20. August 2019
Zmluva o dielo č. 26/2019
26/2019
8 426,52 € Rozvojové služby BBSK s.r.o. DOMOV MÁRIE
20. August 2019
Zmluva o dielo č. 27/2019
27/2019
10 061,24 € Rozvojové služby BBSK s.r.o. DOMOV MÁRIE
29. Máj 2019
Zmluva o dielo č. 17/2019
17/2019
53 938,76 € Rozvojové služby BBSK s.r.o. DOMOV MÁRIE
4. December 2017
Kúpna zmluva
Z201764564_Z
3 378,00 € Vitizon Crowell, spol. s r.o. Domov MÁRIE
16. November 2017
Kúpna zmluva
Z201760044_Z
Doplnená
29 959,20 € HAGEMANN SK, s.r.o. Domov MÁRIE