Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. November 2015
Kúpna zmluva
Z201532455_Z
2 600,00 € OMES spol. s r.o. Domov MÁRIE
5. November 2015
Kúpna zmluva
Z201532448_Z
2 698,00 € GAVINA, s.r.o. Domov MÁRIE
17. August 2015
Kúpna zmluva
Z201520120_Z
9 478,00 € LEON global s.r.o. Domov MÁRIE
27. Máj 2015
Kúpna zmluva
Z20158963_Z
2 220,00 € LUKA Centrum s.r.o. Domov MÁRIE