Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. December 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu
44 2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Domov MÁRIE
23. December 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
45 2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Domov MÁRIE
7. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT
43 2022
90,00 € Netbis s.r.o. Domov MÁRIE
24. November 2022
Darovacia zmluva
42 2022
393,53 € BANCHEM s.r.o Domov MÁRIE
10. November 2022
Darovacia zmluva
41 2022
3 000,00 € HARTMANN - RICO spol. s r. o. Domov MÁRIE
8. November 2022
Zmluva o vyhotovení Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním a o vedení Evidencie pre pôvodcov odpadov
20222305
0,00 € PolyStar, s.r.o. Domov MÁRIE
8. November 2022
Rámcová zmluva o zbere a preprave odpadov za účelom ich zneškodnenia alebo znehodnotenia s Povinnosťami Odosielateľa
2207023375
0,00 € PolyStar, s.r.o. Domov MÁRIE
26. Október 2022
Darovacia zmluva
382022
1 000,00 € Lekáreň BS s.r.o. Domov MÁRIE
24. Október 2022
Darovacia zmluva
372022
860,78 € Lekáreň HELIOS spol. s r. o. Domov MÁRIE
11. Október 2022
Darovacia zmluva
362022
352,80 € MARTA - Výdajňa zdravotníckych pomôcok, s.r.o. Domov MÁRIE
27. September 2022
Zmluva č. GDPR_20220926004001 na poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov a na vypracovanie príslušnej dokumentácie v zmysle právnych predpisov o ochrane osobných údajov
35 2022
480,00 € MG GDPR, s.r.o. Domov MÁRIE
27. September 2022
Zmluva č. GDPR_20220926004001 na poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov a na vypracovanie príslušnej dokumentácie v zmysle právnych predpisov o ochrane osobných údajov
352022
480,00 € MG GDPR, s.r.o. Domov MÁRIE
22. August 2022
Kúpna zmluva
33 2022
1 489,65 € Selčianske, s.r.o. Domov MÁRIE
22. August 2022
Kúpna zmluva
34 2022
829,84 € Roľnícke družstvo Ďumbier Domov MÁRIE
16. August 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
322022
2 456,18 € INMEDIA, spol. s r. o. Domov MÁRIE
3. August 2022
Kúpna zmluva
31 2022
227,50 € BELSPOL SP, s.r.o. Domov MÁRIE
26. Júl 2022
Kúpna zmluva
302022
2 698,90 € GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky s.r.o., r.s.p. Domov MÁRIE
11. Júl 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu
292022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Domov MÁRIE
6. Júl 2022
Kúpna zmluva na dodanie tovaru
282022
10 955,04 € AZ-Gastro s.r.o. Domov MÁRIE
6. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 27/2022
272022
21 047,39 € Kalorim s.r.o. Domov MÁRIE