Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2023
Rámcová dohoda
42 2023
3 520,10 € INMEDIA, spol. s r. o. Domov MÁRIE
30. November 2023
Zmluva o dielo č. 37/2023
37 2023
19 797,89 € MONTA-ZVOLEN spol. s r.o. Domov MÁRIE
27. Október 2023
Zmluva o dielo č. 19/2023
36 2023
9 401,32 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o. Domov MÁRIE
20. Október 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb
35 2023
0,00 € MG GDPR, s.r.o. Domov MÁRIE
20. September 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku
34 2023
13 230,04 € DSS Bušince Domov MÁRIE
8. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve na dodávku mrazeného mäsa
33 2023
0,00 € Limas s.r.o. Domov MÁRIE
2. August 2023
Dodatok č. 1 k zmluve na dodávku mäsových výrobkov
31 2023
0,00 € Limas s.r.o. Domov MÁRIE
2. August 2023
Kolektívna zmluva 2023
32 2023
0,00 € ZOO Domov MÁRIE Domov MÁRIE
3. Júl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 47/2020 na vykonávanie úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
30 2023
120,00 € RB-BTS, spol. s r.o. Domov MÁRIE
15. Máj 2023
Zmluva o výkone supervízie
29 2023
60,00 € Mgr. Roman Mojš Domov MÁRIE
10. Máj 2023
Darovacia zmluva
28 2023
287,20 € OZ SENIOR pri Domove MÁRIE Domov MÁRIE
9. Máj 2023
Darovacia zmluva
27 2023
318,00 € MARTA - Výdajňa zdravotníckych pomôcok, s.r.o. Domov MÁRIE
9. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
26 2023
340,00 € Nadácia SPP Domov MÁRIE
5. Máj 2023
Čiastková zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb
25 2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Domov MÁRIE
6. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT
24 2023
250,00 € Netbis s.r.o. Domov MÁRIE
5. Apríl 2023
Rámcová zmluva o poskytnutí služieb pri zbere a odvoze odpadu
21 2023
128,00 € ESPIK Group s.r.o. Domov MÁRIE
5. Apríl 2023
Kúpna zmluva
222023
165,23 € Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Domov MÁRIE
5. Apríl 2023
Rámcová dohoda
232023
19 446,90 € Domäsko, s.r.o. Domov MÁRIE
28. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní PZS
20 2023
420,00 € DNPP s.r.o. Domov MÁRIE
16. Marec 2023
Zmluva o dielo
19/2023
0,00 € SLUŽBYT Žarnovica s.r.o. Domov MÁRIE