Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Marec 2023
Darovacia zmluva
18 2023
191,00 € JA life s.r.o. Domov MÁRIE
25. Január 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode
16 2023
5 481,78 € ATC-JR, s.r.o. Domov MÁRIE
25. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva
17 2023
10 307,20 € BELSPOL SP, s.r.o. Domov MÁRIE
25. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva
15 2023
4 554,00 € BELSPOL SP, s.r.o. Domov MÁRIE
24. Január 2023
Zmluva na certifikáciu systému manažérstva
14 2023
500,00 € QECON, spol. s r. o. Domov MÁRIE
17. Január 2023
Rámcová dohoda
13 2023
5 064,12 € ATC-JR, s.r.o. Domov MÁRIE
16. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva
12 2023
3 349,89 € Selčianske, s.r.o. Domov MÁRIE
12. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva
11 2023
18 722,40 € Roľnícke družstvo Ďumbier Domov MÁRIE
10. Január 2023
Rámcová dohoda
47 2022
0,00 € Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Domov MÁRIE
10. Január 2023
Rámcová dohoda
5 2023
22 827,70 € Štefan Mesároš - VEZOPAX Domov MÁRIE
10. Január 2023
Rámcová dohoda
6 2023
Doplnená
24 804,00 € Limas s.r.o. Domov MÁRIE
10. Január 2023
Rámcová dohoda
2 2023
2 218,16 € INMEDIA, spol. s r. o. Domov MÁRIE
10. Január 2023
Rámcová dohoda
3 2023
33 859,93 € INMEDIA, spol. s r. o. Domov MÁRIE
10. Január 2023
Rámcová dohoda
1 2023
47 985,54 € INMEDIA, spol. s r. o. Domov MÁRIE
10. Január 2023
Rámcová dohoda
10 2023
31 623,60 € Anton Antol s.r.o. Domov MÁRIE
10. Január 2023
Rámcová dohoda
7 2023
21 480,00 € Limas s.r.o. Domov MÁRIE
10. Január 2023
Rámcová dohoda
8 2023
12 904,65 € Limas s.r.o. Domov MÁRIE
10. Január 2023
Rámcová dohoda
4 2023
7 344,17 € INMEDIA, spol. s r. o. Domov MÁRIE
10. Január 2023
Darovacia zmluva
47 2022
4 825,00 € alapalla, s.r.o. Domov MÁRIE
10. Január 2023
Rámcová dohoda
9 2023
5 516,70 € Miloš Dub Domov MÁRIE