Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Marec 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
103/2023
22,00 € Orange Slovensko, a. s. Mesto Nová Baňa
16. Marec 2023
Dohoda o prevode práv a povinností
104/2023
22,00 € Orange Slovensko, a. s. Mesto Nová Baňa
15. Marec 2023
Z M L U V A č. 16/2023 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
100/2023
4 400,00 € SKI TEAM Nová Baňa Mesto Nová Baňa
15. Marec 2023
Z M L U V A č. 12/2023 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
97/2023
400,00 € Novobanské ľadové medvede Mesto Nová Baňa
15. Marec 2023
Z M L U V A č. 14/2023 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
98/2023
600,00 € TJ Slovan Nová Baňa Mesto Nová Baňa
15. Marec 2023
Z M L U V A č. 5/2023 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.04.2022
96/2023
900,00 € Občianske združenie pri CVČ - CENTRÁČIK Mesto Nová Baňa
15. Marec 2023
Z M L U V A č. 15/2023 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
99/2023
500,00 € Združenie športových rybárov Nová Baňa Mesto Nová Baňa
14. Marec 2023
Z M L U V A č. 8/2023 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
95/2023
500,00 € SRRZ-RZ pri Materskej škole Mesto Nová Baňa
14. Marec 2023
Z M L U V A č. 7/2023 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.04.2022
94/2023
900,00 € Háj Mesto Nová Baňa
14. Marec 2023
Z M L U V A č. 4/2023 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
93/2023
300,00 € Spoločenstvo rodičov pri Základnej škole sv. Alžbety Mesto Nová Baňa
13. Marec 2023
Z M L U V A č. 13/2023 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
89/2023
700,00 € SRRZ-RZ pri Gymnáziu Františka Švantnera Mesto Nová Baňa
13. Marec 2023
Zmluva o napojení na čističku odpadových vôd (ČOV) – Nová Baňa, Tajch č. 17/2023/Tajch
91/2023
0,00 € Martin Brunclík Mesto Nová Baňa
13. Marec 2023
Príloha č. 7 k Zmluve o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Malá Lehota uzatvorenej dňa 2.6.2016
90/2023
60,00 € Obec Malá Lehota Mesto Nová Baňa
13. Marec 2023
D o h o d a o s k o n č e n í zmluvy o napojení na kanalizáciu mesta Nová Baňa na Tajchu č. 17/2020/Tajch zo dňa 03.03.2020
92/2023
0,00 € Marta Morávková Mesto Nová Baňa
10. Marec 2023
Z M L U V A č. 3/2023 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.04.2022
85/2023
900,00 € VETERÁN CLUB NOVÁ BAŇA Mesto Nová Baňa
10. Marec 2023
Z M L U V A č. 10/2023 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.04.2022
88/2023
600,00 € Cantus Monte Regis Mesto Nová Baňa
10. Marec 2023
Z M L U V A č. 6/2023 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
86/2023
500,00 € OZ Slniečko pre pomoc ľuďom s viacnásobným postihnutím Mesto Nová Baňa
10. Marec 2023
Z M L U V A č. 9/2023 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.04.2022
87/2023
Doplnená
1 000,00 € Občianske združenie „Nová Baňa“ Mesto Nová Baňa
9. Marec 2023
Zmluva o prenájme reklamnej plochy R07 2023
82/2023
30,00 € HATEKO s.r.o. Mesto Nová Baňa
9. Marec 2023
Dodatok č.1 K Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023
83/2023
0,00 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Mesto Nová Baňa