Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 138/K/22
138/K/22
0,00 € Mgr. Tomáš Németh Správa mestskej zelene v Košiciach
28. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 135/K/22
135/K/22
0,00 € Ing. Silvia Lachovičová Správa mestskej zelene v Košiciach
28. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 146/K/22
146/K/22
76,63 € Júlia Gastgebová Správa mestskej zelene v Košiciach
28. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 145/K/22
145/K/22
76,63 € Júlia Gastgebová Správa mestskej zelene v Košiciach
28. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 133/K/22
133/K/22
153,26 € Renáta Gieszeová Správa mestskej zelene v Košiciach
28. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 142/K/22
142/K/22
94,80 € Bc. Katarína Heideckerová Správa mestskej zelene v Košiciach
28. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 140/K/22
140/K/22
0,00 € Jozef Argaláš Správa mestskej zelene v Košiciach
27. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 117/K/22
117/K/22
76,63 € Ing. Klára Čabáková Správa mestskej zelene v Košiciach
27. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 127/K/22
127/K/22
0,00 € Jozef Ambrozy Správa mestskej zelene v Košiciach
27. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 122/K/22
122/K/22
30,68 € Marta Mikitová Správa mestskej zelene v Košiciach
27. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 120/K/22
120/K/22
94,80 € Alena Takácsová Správa mestskej zelene v Košiciach
27. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 130/K/22
130/K/22
94,80 € JUDr. Edita Beláková Správa mestskej zelene v Košiciach
27. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 131/K/22
131/K/22
76,70 € Helena Cibulová Správa mestskej zelene v Košiciach
27. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 115/K/22
115/K/22
0,00 € Galina Stepančuková Správa mestskej zelene v Košiciach
27. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 113/K/22
113/K/22
0,00 € Mgr. Iveta Sabolová Správa mestskej zelene v Košiciach
27. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 124/K/22
124/K/22
237,00 € Miroslav Schindzielorz Správa mestskej zelene v Košiciach
27. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 123/K/22
123/K/22
0,00 € Igor Popovič Správa mestskej zelene v Košiciach
27. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 129/K/22
129/K/22
0,00 € Norbert Tipan Správa mestskej zelene v Košiciach
27. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 126/K/22
126/K/22
94,80 € Mikuláš Nagy Správa mestskej zelene v Košiciach
27. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 118/K/22
118/K/22
0,00 € Ľudmila Beráková Správa mestskej zelene v Košiciach