Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 219/K/22
219/K/22
0,00 € Imrich Fabian Správa mestskej zelene v Košiciach
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 220/K/22
220/K/22
76,70 € Antónia Slemenská Správa mestskej zelene v Košiciach
20. Júl 2022
Zmluva o úprave vzťahov pri prenechaní verejnej zelene do dočasného užívania – Mlynárska 16, KE
VII/2022/5
1 200,00 € MAJO - STAV Košice s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
19. Júl 2022
Zmluva o spolupráci č. 2022001718 – multifunkčná plocha v Mestskom parku
VII/2022/3
0,00 € Mesto Košice, Dobrý Kolektív Správa mestskej zelene v Košiciach
19. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí záhradníckeho materiálu – Pokroku 20, KE
VII/2022/4
250,00 € Spoločenstvo vlastníkov bytov Pokroku 18, 20 Správa mestskej zelene v Košiciach
14. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 211/K/22
211/K/22
0,00 € Mária Papierniková Správa mestskej zelene v Košiciach
14. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 214/K/22
214/K/22
153,26 € Dušan Michalko Správa mestskej zelene v Košiciach
14. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 210/K/22
210/K/22
237,00 € Mgr. Ľubica Tirpáková Správa mestskej zelene v Košiciach
14. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 209/K/22
209/K/22
0,00 € Gabriel Polačko Správa mestskej zelene v Košiciach
14. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 212/K/22
212/K/22
237,00 € Ing. Jaroslav Cubo Správa mestskej zelene v Košiciach
14. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 213/K/22
213/K/22
237,00 € Miroslava Hriadelová Správa mestskej zelene v Košiciach
14. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 208/K/22
208/K/22
237,00 € Pavol Hegedüš Správa mestskej zelene v Košiciach
14. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 207/K/22
207/K/22
94,80 € Ing. Juraj Sladký Správa mestskej zelene v Košiciach
11. Júl 2022
Zmluva o finančnej spoluúčasti Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rekonštrukciu FIT parku Buzulucká - Charkovská
VII/2022/2
20 215,79 € Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov Správa mestskej zelene v Košiciach
6. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 206/K/22
206/K/22
383,16 € Ing. Richard Jacko Správa mestskej zelene v Košiciach
6. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 205/K/22
205/K/22
383,16 € Ing. Anna Pavlíková Správa mestskej zelene v Košiciach
1. Júl 2022
Kúpna zmluva
Z20226674_Z
26 280,00 € LINEA SK spol. s r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 201/K/22
201/K/22
237,00 € Ľubomír Šťastný Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 203/K/22
203/K/22
0,00 € Alena Kissová Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 204/K/22
204/K/22
237,00 € Miroslav Cymbalák Správa mestskej zelene v Košiciach