Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Máj 2022
Kúpna Zmluva č. Z20223583_Z – Čerpadlá a príslušenstvo, trysky fontány
V/2022/4
52 861,20 € BEGRA spol. s r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
9. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 158/K/22
158/K/22
230,10 € Ing. Vladimír Buc Správa mestskej zelene v Košiciach
9. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 157/K/22
157/K/22
383,16 € Oľga Ondrušeková Správa mestskej zelene v Košiciach
9. Máj 2022
Dohoda o splátkovom kalendári
V/2022/6
0,00 € STOLÁRSTVO BERDIS s.r.o., Správa mestskej zelene v Košiciach
9. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 156/K/22
156/K/22
383,16 € Alica Dianová Správa mestskej zelene v Košiciach
9. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 159/K/22
159/K/22
237,50 € Ing. Milan Polča Správa mestskej zelene v Košiciach
9. Máj 2022
Zmluva o výpožičke - 6 betónových kvetináčov
V/2022/5
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Košická Nová Ves Správa mestskej zelene v Košiciach
9. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 152/K/22
152/K/22
383,16 € Radoslav Rentka Správa mestskej zelene v Košiciach
9. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 153/K/22
153/K/22
153,26 € JUDr. Mikuláš Bado Správa mestskej zelene v Košiciach
9. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 154/K/22
154/K/22
153,26 € Mgr. Valéria Hladká Správa mestskej zelene v Košiciach
9. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 155/K/22
155/K/22
383,16 € Mária Rusnáková Správa mestskej zelene v Košiciach
9. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 151/K/22
151/K/22
0,00 € Jaroslav Petrík Správa mestskej zelene v Košiciach
9. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 150/K/22
150/K/22
0,00 € Ing. Karol Hala Správa mestskej zelene v Košiciach
6. Máj 2022
Zmluva o dielo
V/2022/3
Doplnená
46 000,00 € Archem s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
4. Máj 2022
Dohoda o spolupráci pri realizácii ošetrenia chráneného stromu Topoľ biely v Mestskom parku (e.č. S 406)
V/2022/2
1 656,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa mestskej zelene v Košiciach
3. Máj 2022
Zmluva č. 49/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom – Revitalizácia detského ihriska na ulici Baltická
V/2022/1
30 000,00 € Mestská časť Košice – Nad jazerom Správa mestskej zelene v Košiciach
3. Máj 2022
Kúpna zmluva
Z20223583_Z
52 861,20 € BEGRA spol. s r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
2. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o kontrolnej činnosti č. 13/0057/UMTPV/ŽP
IV/2022/26
0,00 € EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves Správa mestskej zelene v Košiciach
2. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 149/K/22
149/K/22
153,26 € Mária Nagyová Správa mestskej zelene v Košiciach
2. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 148/K/22
148/K/22
153,26 € MUDr. Margita Harakályová Správa mestskej zelene v Košiciach