Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov
IV/2022/23
0,00 € ASO VENDING s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
29. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve – časť 6, lokalita 307, 311, 313, 314
IV/2022/15
0,00 € Vojtech Oláh – STAV-KOV Správa mestskej zelene v Košiciach
29. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve – časť 14, lokalita 701
IV/2022/16
0,00 € Hrakos s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
29. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve – časť 13, lokalita 603, 604
IV/2022/17
0,00 € Hrakos s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
29. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve – časť 12, lokalita 602
IV/2022/18
0,00 € Hrakos s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
29. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve – časť 8, lokalita 403, 404
IV/2022/20
0,00 € Ján Hriczišon Správa mestskej zelene v Košiciach
29. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve – časť 10, lokalita 501, 502
IV/2022/21
0,00 € Ján Hriczišon Správa mestskej zelene v Košiciach
29. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve – časť 15, lokalita 702
IV/2022/14
0,00 € Vojtech Oláh – STAV-KOV Správa mestskej zelene v Košiciach
29. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve – časť 5, lokalita 305, 306
IV/2022/12
0,00 € Vojtech Oláh – STAV-KOV Správa mestskej zelene v Košiciach
29. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve – časť 11, lokalita 504
IV/2022/22
0,00 € Ján Hriczišon Správa mestskej zelene v Košiciach
29. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve – časť 4, lokalita 201
IV/2022/19
0,00 € Ján Hriczišon Správa mestskej zelene v Košiciach
29. Apríl 2022
Zmluva o vzájomnom plnení – umiestnenie reklamného bannera/rastlinný materiál, kvetinová pyramída, lavičky
IV/2022/25
0,00 € ALDI s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
29. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve – časť 3, lokalita 105
IV/2022/13
0,00 € Vojtech Oláh – STAV-KOV Správa mestskej zelene v Košiciach
29. Apríl 2022
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy reg. č. VII/2017/5
IV/2022/24
0,00 € M Bar s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
28. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 143/K/22
143/K/22
76,63 € Júlia Gastgebová Správa mestskej zelene v Košiciach
28. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 144/K/22
144/K/22
0,00 € Ing. Richard Slaný Správa mestskej zelene v Košiciach
28. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 147/K/22
147/K/22
76,63 € Júlia Gastgebová Správa mestskej zelene v Košiciach
28. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 136/K/22
136/K/22
138,06 € Ing. Silvia Lachovičová Správa mestskej zelene v Košiciach
28. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 141/K/22
141/K/22
383,16 € Ing. Marek Dreisig Správa mestskej zelene v Košiciach
28. Apríl 2022
Dodatok č. 1/2022 k Zmluve č. 1180190218 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
IV/2022/10
0,00 € TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Správa mestskej zelene v Košiciach