Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 182/K/22
182/K/22
0,00 € Anton Makara a manželka Mária Správa mestskej zelene v Košiciach
2. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí záhradníckeho materiálu – Rožňavská 12, 040 11 Košice
VI/2022/1
250,00 € REFOSBYT s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
2. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 183/K/22
183/K/22
0,00 € Ladislav Mida a manželka Mária Správa mestskej zelene v Košiciach
2. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 185/K/22
185/K/22
0,00 € Katarína Kolesárová Správa mestskej zelene v Košiciach
2. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 181/K/22
181/K/22
153,26 € Erik Vinclav Správa mestskej zelene v Košiciach
2. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí záhradníckeho materiálu – Inžinierska 8, 040 11 Košice
VI/2022/2
250,00 € Stavebné bytové družstvo II Košice Správa mestskej zelene v Košiciach
2. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 180/K/22
180/K/22
0,00 € MUDr. Marianna Šestinová Správa mestskej zelene v Košiciach
2. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 184/K/22
184/K/22
383,16 € Mária Domonkošová Správa mestskej zelene v Košiciach
31. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí záhradníckeho materiálu – Trieda SNP 46, Košice
V/2022/24
250,00 € SUBOP PLUS s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
31. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 177/K/22
177/K/22
237,00 € Ing. Milan Polča Správa mestskej zelene v Košiciach
31. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí záhradníckeho materiálu – Pražská 10, 12, Košice
V/2022/22
250,00 € SVB Pražská 10, 12, KE Správa mestskej zelene v Košiciach
31. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí záhradníckeho materiálu – Slobody 15, Košice
V/2022/23
250,00 € Ing. Štefan Kňaze – A3UM Správa mestskej zelene v Košiciach
31. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 15.06.2006
V/2022/21
0,00 € Nguyen Van Cung Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 173/K/22
173/K/22
0,00 € Antónia Jadrná Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 171/K/22
171/K/22
94,80 € MUDr. Vladimír Fazekaš Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 176/K/22
176/K/22
0,00 € Peter Vavra Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 174/K/22
174/K/22
237,00 € Jolana Hegedüsová Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 178/K/22
178/K/22
383,16 € Štefan Béreš Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 172/K/22
172/K/22
94,80 € Beáta Sálková Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 175/K/22
175/K/22
153,26 € Anna Naštová Správa mestskej zelene v Košiciach