Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. September 2018
Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb
SIOV-03755/2018
21 600,00 € BDM Legal s. r. o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
6. September 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03753/2018
0,00 € Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Štátny inštitút odborného vzdelávania
6. September 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03752/2018
0,00 € Stredná odborná škola technická Štátny inštitút odborného vzdelávania
6. September 2018
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DUAL-03754/2018
33 626 257,73 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Štátny inštitút odborného vzdelávania
20. August 2018
Grant agreement for an action with one beneficiary
SIOV-03751/2018
244 758,42 € European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion Štátny inštitút odborného vzdelávania
13. August 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03750/2018
0,00 € Obchodná akadémia Štátny inštitút odborného vzdelávania
7. August 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03749/2018
0,00 € Súkromná stredná odborná škola Štátny inštitút odborného vzdelávania
7. August 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03748/2018
0,00 € Súkromná spojená škola Štátny inštitút odborného vzdelávania
6. August 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03740/2018
0,00 € Obchodná akadémia Štátny inštitút odborného vzdelávania
6. August 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03741/2018
0,00 € Súkromná stredná odborná škola Štátny inštitút odborného vzdelávania
6. August 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03743/2018
0,00 € Stredná odborná škola technická Štátny inštitút odborného vzdelávania
6. August 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03738/2018
0,00 € Spojená škola Čaklov Štátny inštitút odborného vzdelávania
6. August 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03742/2018
0,00 € Súkromná stredná odborná škola Štátny inštitút odborného vzdelávania
6. August 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03739/2018
0,00 € Súkromná stredná odborná škola Štátny inštitút odborného vzdelávania
6. August 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03736/2018
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Štátny inštitút odborného vzdelávania
6. August 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03744/2018
0,00 € Obchodná akadémia Štátny inštitút odborného vzdelávania
24. Júl 2018
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
DUAL-03745/2018
0,00 € Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania
23. Júl 2018
Kúpna zmluva
Z201830256_Z
1 030,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Štátny inštitút odborného vzdelávania
23. Júl 2018
Rozhodnutie o pridelení grantu
SIOV-03747/2018
103 560,00 € European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion Štátny inštitút odborného vzdelávania
13. Júl 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03737/2018
0,00 € Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG Štátny inštitút odborného vzdelávania